پایان نامه در رابطه با : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


  گروه های نژادی منجر می گردد. سیاست های نژادپرستانه عموما راه حل ممکن مساله نژادی را در کشتار جمعی جستجو می کنند.[1]


بند اول: توسعه مفهوم نسل­ کشی


مفهوم نسل کشی آغاز توسط علمای حقوق بین الملل کیفری مطرح گردید و سپس به اسناد رسمی راه پیدا نمود. عنوان یک موجود دارد و موجب اعمالی می گردد که متوجه افراد نه به لحاظ برخورداری از اهلیت فردی بلکه به عنوان اعضای گروه ملی می باشد.[2]


مفهوم نسل کشی، آغاز صرفا به عنوان یک طبقه فرعی از جرایم علیه انسانیت ظاهر گردید. بند ج ماده 6 منشور دیوان بین المللی نظامی نورنبرگ و شق ج بند 1 ماده 2 قانون شماره 10 شورای کنترل به طور صریح از نسل کشی به عنوان یک طبقه مستقل از جرایم نامی نبردند. اما ادبیات زیربط به وضوح حاکی از آن می باشد که که جرایم مورد نظر در آن جا شامل نسل کشی نیز می گردد.[3] به موجب این اساسنامه، اعمال زیر باید جنایت علیه بشریت تلقی گردد:


ارتکاب قتل، نابودی، به بردگی کشیدن، تبعید و هر اقدام غیر انسانی دیگری نسبت به هر نوع جمعیت غیرنظامی خواه پیش از جنگ و خواه در اثنای ان و یا آزار و شکنجه به دلایل سیاسی و نژادی یا به دنبال هر جنایتی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه قرار داد یا با چنین جنایتی مرتبط می باشد هر چند این اعمال و آزار و

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه ارشد : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

[1] اردبیلی، محمدعلی، کشتار جمعی، پیشین، ص 62.


[2] Rafael Lemkin, Le genocide, Revue international de droit penal, 1946, No. 10, p. 371.


به نقل از: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص 63-62.


[3] کاسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه حسین پیران، اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی، تهران، نشر جنگل، 1387، ص 115.

 
 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>