پایان نامه در رابطه با : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


 


عملی صِرف سوفسطایی نیست، بلکه بیشتر تعقیب و پی گیری علم برای خود آن می باشد.ریاضیات ، البته صَرف نظر از اهمیت آن برای فلسفه مُثُل افلاطون ، قلمرو آشکاری برای مطالعه بیغرضانه ارائه می داد»1


« بنابراین افلاطون در سال 360 به آتن بازگشت، و در آنجا به فعالیتهای خود تا پایان عمر در سال 347/348 ادامه داد.»2 « نویسنده در 81 سالگی درگذشت، سیسرون، درمورد پیری، کتاب پنجم قوه13.


(در سال 357 دیون موفق گردید که خود را صاحب اختیار سیراکوز سازد، اما در سال 353 به قتل رسید، و موجب اندوه فراوان افلاطون شدکه امید خود را درمورد یک فیلسوف پادشاه مبدل به یاس یافت.»3


 


2.2.1- فلسفه نظری افلاطون


« افلاطون از آغاز کار در جستجوی آن مرحله ی نهایی بوده می باشد که فقط شناختن آن به هر اندیشه و عملی معنی می بخشد. آن مرحله به نام « والاترین دانش ها » خوانده می گردد و هر کوششی که برای رسیدن به آن به اقدام آید باز هم کم می باشد آن دانش یگانه چیزی می باشد که دارای اهمیت می باشد، و موضوع آن « خود نیک » می باشد.


هر روحی خواهان « نیک » می باشد و برای رسیدن به آن از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد زیرا به نحوی ابهام آمیز هستی نیک را احساس می کند. ولی با این همه تردید دارد که بتواند ماهیت راستین آن را دریابد و درمورد ی آن، شناسایی اطمینان بخشی به دست آورد. افلاطون برای توضیح این که « نیک » چیست تمثیلی می آورد : « نیک » در دنیای چیزهایی که به یاری اندیشه و خرد دریافتنی هستند، درست مانند خورشید می باشد در جهان دیدنی ( محسوسات ) ما خود خورشید را نمی بینیم ولی همه چیز را در روشنایی آن می بینیم. خود « نیک » هم در اندیشه ما نمی گنجد ولی ما درمورد ی هر چیزی فقط در پرتو « نیک » می توانیم اندیشید. »4

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید) - دانلود

از آنجایی که یکی از وی‍‍‍ژگی های فطری بشر کشف حقیقت می باشد و این مسئله در بین بشر ها دارای شدت و ضعف می باشد و از همین جاست که فلاسفه از دیگر بشر ها ممتاز می شوند. و در حقایقی عینی هستند آن1 – فردریک کاپلستن، تاریخ فلسفه، ص 184.


2 – همان، ص 185.


3 – همان، ص 186.


4 – کارل یاسپرس، افلاطون، ترجمه ی، محمدحسن لطفی، ( تهران : نشر خوارزمی، 1375)، ص 86.


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>