پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 

اعتقاد بر این می باشد که ده ها نژاد وجود دارند که جزو چهار گروه بزرگ می باشند. این نژادها سفید، زرد، سیاه و نژادهای اولیه هستند. خاطر نشان می گردد، با در نظر داشتن این که همیشه خصوصیات جسمانی مشخص نیستند، طبقه بندی گوناگون از نژادها می گردد.[1]


بر اساس آن چه که گفته گردید می توان نتیجه گرفت که در تعریف نژاد، به خصوصیات فرهنگی، تاریخی و سرزمینی توجه نمی گردد.


در مجموع می توان گفت گروه نژادی عبارت می باشد از مجموعه ای از انسانها که دارای ویژگی های مشترک بدنی و زمینه های همانند رشد روانی هستند. واژه نژاد در این جا صرفا در مفهوم زیست شناسی آن به کار رفته و مراد از آن بیان یک سلسله همانندیهای بدنی گوناگون در بین انسانها می باشد که از نسلی به نسل دیگر به ارث رسیده می باشد. بنابر دیدگاه دادگاه روآندا «گروه نژادی مجموعه ای می باشد بر مبنای اشتراکات و صفات مشخصه ارثی بنابراین، مقصود از گروه دینی، جماعتی می باشد که از یک آرمان مشترک دینی تبعیت می کنند. پیروان ادیان معمولا با گزاردن اعمال و مناسک خاص که نشان دهنده وحدت عقیده در میان آنهاست از پیروان دیگر ادیان به سهولت باز شناخته می شوند. بنا بر نظر دادگاه روآندا «گروه مذهبی عبارت می باشد از دسته ای از مردم که دارای یک دین یا مذهب یا آیین عبادی مشترک می باشند».[2]

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

در پایان این بحث می توان به نظر دادگاه روآندا در پرونده روتاگاندا اشاره نمود. در این قضیه دادگاه معیار ذهنی را حتی فراتر برد و بیان داشت:


مفهوم جمعیت های ملی و قومی و نژادی و مذهبی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد… در حال حاضر تعاریف دقیقی از این مفاهیم که در صحنه بین المللی عموما مقبول باشد، وجود ندارد. هر یک از این مفاهیم باید با در نظر داشتن زمینه های خاص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود ارزیابی گردد. علاوه بر این، شعبه توجه دارد که به مقصود اعمال کنوانسیون نسل کشی، تعلق به یک جمعیت اساسا[1] پانونف و پرن، پیشین، ص 313.


[2] Akaysu Trial Judgment, para. 515.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>