دانلود پایان نامه

مصرف رسانه‌ای، هویت ملی، تصویر بدنی، کمال گرایی، گروه‌های قومی، وضع تاهل، تحصیلات
5
امیر امیری
پایان نامه
1390
مقبولیت اجتماعی، مصرف فرهنگی، مصرف رسانه‌ای، اوقات فراغت، تدین، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و متغییرهای زمینه‌ای
6
ندا گلبهاری
پایان نامه
1391
سرمایه فرهنگی، تصویر ذهنی، دینداری، سن، ‌جنس، وضعت تاهل، پایگاه اقتصادی و اجتماعی
7
آرش ضیاء پور
پایان نامه
1389
سرمایه فرهنگی، سن، پایگاه اقتصادی و اجتماعی
8
احمدی
پایان نامه
1386
سرمایه فرهنگی، جنس، هویت اجتماعی
9
مرتضی شعبانی
پایان نامه
1391
سرمایه فرهنگی و اقتصادی، اوقات فراغت، مصرف فرهنگی
10
سمیه ورشوی
پایان نامه
1389
سرماه فرهنگی، فشار اجتماعی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، وضعی تاهل، محل سکونت، تصور از بدن و روابط اجتماعی
11
مهدی ژیان‌پور
پایان نامه
1386
متغییرهای زمینه‌ای و پایگاه اجتماعی و اقتصادی،
12
حمیده فرزانه
پایان نامه
1385
سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، میل به برتر بودن و دستیابی به اعتماد به نفس بیشتر، تصور ذهنی از بدن
13
سحر آقایاری
پایان نامه
1382
متغییرهای زمینه‌ای، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، متغییرهای روانشناختی اعتماد به نفس و تصویر بدن، عقیده شوهران، ملاک‌های استخدامی
14
محمد روحانی
رساله دکترا
1379
سن، جنس، تحصیلات، شخصیت نابالغ و رشد نیافته، تمایل به گوشه‌گیری، مردم گریزی
15
رضایی، اینانلو و فکری
مقاله
1390
مصرف گرایی، فشار اجتماعی، مصرف رسانه‌ای
16
مهدوی و اسفجیر
مقاله
1389
تشخص طلبی، تاثیر دوستان و هم‌سالان،‌تنوع طلبی و نوگرایی، مقاصد جنسی، همانندسازی، معرف طبقه اجتماعی و داشتن هویت و جلب توجه
17
فاتحی و اخلاصی
مقاله
1387
پذیرش اجتماعی، دینداری، مصرف رسانه‌ای، سرمایه ی فرهنگی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و سن
18
خواجه نوری و روحانی و هاشمی
مقاله
1390
سبک زندگی، سبک‌های مدرن ورزشی- موسیقی، فراغتی، مشارکت‌های جدید، مذهبی و موسیقی سنتی
19
خواجه نوری و مقدس
مقاله
1388
شش متغییر نوگرایی، آگاهی نسبت به جهانی شدن، شیوه زندگی، گفتگو در خانواده، سرمایه فرهنگی و وضعیت تاهل
20
بلالی و افشارکهن
مقاله
1390
پول، تلاش‌‌های فردی، رسانه‌ها و مطبوعات
21
مرادی
مقاله
1391
تمایل به جلب توجه، تشخص‌طلبی، میزان نوگرایی، میزان گرایش دینی و تحصیلات پدر و مادر، درآمد، وضعیت شغلی و وضعیت تاهل
22
آزاد ارمکی و چاوشیان
مقاله
1381
سن، جنس، تحصیلات، سرمایه فرهنگی، دیانت، نگرش سنتی به خانواده، پایگاه اقتصادی و شغل
23
شیرین احمدنیا
مقاله
1385
فشارهای فرهنگی اجتماعی، رسانه‌های جمعی و تکنولوژی های نوین ارتباطی
24
محمود بلوچی
مقاله
1386
احساس زیبا بودن، نارضایتی خودشان، پدر، مادر یا همسرشان از وضع بینی، تحصیلات
25
علی‌اصغر سعیدی
مقاله
1384
فرهنگ مصرفی و رسانه‌ها
26
تَن
مقاله
1979
تبیلغات رسانه‌ای
27
رابینسون
مقاله
2003
شرکت در برنامه‌های کاهش وزن، سن، وضعیت تاهل، رضایت از بدن
28
راد و لنون
مقاله
2000
انتظارات فرهنگی، شادی، مقایسه با دیگری،
29
لنون و راد
مقاله
1994
نقش‌های جنسیتی، عزت نفس،‌ نگرش سنتی به نقش‌های جنسیتی،
30
وبستر و دریسکل
مقاله
1983
جایگاه اجتماعی، سن
31
کازاروفسکی
مقاله
1989
جایگاه اجتماعی، سن، تعداد سال‌های تحصیل، وضع تاهل، درآمد
32
جانگ و لی
مقاله
2006
تصور از بدن، عزت نفس، ملاک‌های ارزیابی ظاهری
33
گروگان و وین رایت
مقاله
1996
تصور از بدن، فشارهای هنجاری و ارزشی، نارضایتی از بدن
34
گیمیلین
مقاله
2000
بهنجار بودن در جامعه

2-4-3- ارزیابی پیشینه ها
به دلیل گسترده بودن مفهوم مدیریت بدن، اکثر این تحقیقات (هم داخل و هم خارج) بخشی از این مفهوم را به عنوان ابعاد مدیریت بدن مورد بررسی قرار داده‌اند اما در نتیجه‌گیری یافته‌های خود را به طور کلی به مدیریت بدن نسبت داده‌اند.
به عبارت دیگر بیشتر تحقیقات، مدیریت بدن را تقلیل داده‌اند به جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک. و از سایر مولفه‌های مدیریت بدن مانند کنترل وزن، سلامت رفتاری، رژیم غذایی و میزان اهمیت دادن به مراقبتهای بهداشتی و آرایشی و… را نادیده گرفته‌اند.
اکثر تحقیقات پیرامون مدیریت بدن بخصوص تحقیقات خارجی، توسط پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های پزشکی صورت گرفته است. این تحقیقات نه تنها از پشتوانه نظری برخوردار نیستند بلکه دارای رویکردهای پزشکی و روانشناختی به صورت توامان می‌باشد و تنها وجه فردی مدیریت بدن را مورد توجه قرار داده‌اند که این مسئله ضرورت پژوهش در عرصه سبک زندگی توسط جامعه شناسان را می طلبد
اغلب تحقیقات مدیریت بدن بر روی گروه های انجام شده است که پایداری آن مقوله فقط به زمان خاصی بر می‌گردد (مانند زنان، دانشجویان، جوانان و…) در نتیجه عملیاتی سازی نتایج این تحقیقات فقط مخصوص به مقطع خاصی است. به همین دلیل، سعی نموده‌ایم در این تحقیق تمام افراد را مورد بررسی قرار دهیم که مدیریت بدن آنان مربوط به کل دوران زندگی آن گروه باشد.
همچنین تحقیقات پیشین از روش نمونه گیری غلطی استفاده کرده اند. ما از روش ترکیبی (احتمالی و غیر احتمالی) بهره برده‌ایم.
اگرچه پیرامون مدیریت بدن تحقیقاتی انجام شدهاند اما نسبت بین تبلیغات و مدیریت بدن در قالب پژوهشی مجزا در بین پژوهش های داخلی تا حد اطلاع نویسنده وجود ندارد و از لا به لای سایر پژوهش ها به این موضوع اشاره شده است. همچنین مدیریت بدن به عنوان مسئلهای در کلانشهرها مورد توجه بوده است و چندان به این الگوها در سایر شهرها که از منطق فرهنگی متفاوتی نسبت به کلانشهرها تبعیت می کنند توجه نشده است. بررسی این موضوع در شهر کرمانشاه می تواند تفاوتها یا شباهتهای منطق عمل و کنش بر روی بدن را در چارچوبی ارتباطی و در مقایسه با کلانشهرها وضوح بخشد و پژوهش در این زمینه را گامی به جلو براند. در ایران چنین مطالعاتی، هنوز به طور جدی به ادبیات مطالعات ارتباطی راه نیافته و پدیده‌ی جدیدی محسوب می شود. اندک تحقیق را پیدا می کنیم که در مدیریت بدن مردان یا هر دو جنس به صورت مشترک مدّنظر قرار داده باشند. در این پژوهش سعی شده که نقش تبلیغات در مدیریت بدن و اهمیت و تاثیر آن بر زنان و مردان و شاخص های تأثیر آنها هم در بعد نگرشی و هم در بعد رفتاری مطالعه و تحلیل شود. در علوم ارتباطات این تحقیق برای اولین بار در کشور صورت می گیرد.

مطلب مرتبط :   مقاله نیاز همیشگی به دین، تعلیم و تربیت مردم

2-5- فرموله کردن
ردیف
هدف
متغییر
منبع
سوال تحقیق
اندازه‌گیری
1-1
شناخت ویژگی‌های اجتماعی پاسخگویان
سن
چگینی، سهیلا، رسانه های جدید و مخاطبان تلویزیون، پایان‌نامه دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی،1389
سن شما چقدر است؟
…… سال
1-2

جنس

جنس شما چیست؟
زن
مرد
1-3

تحصیلات

سطح تحصیلات شما چقدر است؟
بی‌سواد
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا و بالاتر
تحصیلات حوزوی

1-4

وضع تاهل
مهدی امیدی” بررسی علل اجتماعی گرایش به جراحی زیبایی”
( نمونه موردی شهراصفهان)
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه علامه،1390
وضع تاهل شما چگونه است؟
مجرد
متاهل
همسر فوت کرده
طلاق از همسر
1-5

پایگاه اجتماعی/اقتصادی

در آمد خانواده شما چقدر است؟

…. تومان

ردیف
هدف
متغییر
منبع
سوال تحقیق
اندازه‌گیری
2-1
شناخت مقدار استفاده از تبلیغات رسانه‌ای
تلویزیون داخلی
محمدیان، محمود،”مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی” انتشارات حروفیه،1379
یحیایی ایله‌ای، احمد، جامعه شناسی تبلیغات، تهران، انتشارات جاجرمی، چاپ اول 1389
به طور متوسط درطول شبانه ‌روز به چه میزان به تبلیغات بازرگانی رسانه‌ های زیر می‌ پردازید؟

1-خیر 2- بله
درصورت بله:
خیلی‌کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

تلویزیون خارجی(ماهواره ای)

روزنامه های داخلی

روزنامه های خارجی

سایت‌های اینترنت داخلی

سایت اینترنت خارجی

مجلات داخلی

مجلات خارجی

کتاب‌های داخلی

کتاب‌های خارجی

پیام‌های کوتاه موبایل

رادیویی داخلی

رادیویی خارجی

2-2
شناخت میزان استفاده از تبلیغات میحیطی
تابلوهای تبلیغی
روستا، احمد و خویه، علی، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های تبلیغات، تهران: انتشارات سیته،1386
معمولا به چه میزان به تبلیغات محیطی زیر توجه می‌کنید؟
خیلی‌کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

تیلیغات داخل مترو، قطار،اتوبوس و…

تبلیغاتت بیلبوردی

مطلب مرتبط :   بهرهوری کل عوامل تولید، اندازهگیری کارایی

تبلیغات روی پل‌ها و اطراف اتوبان‌ها

تبلیغات روی سالن‌های وزرشی و فرودگاه، ترمینال

2-3
شناخت میزان استفاده از تبلیغات چهره به چهره
دریافت تراکت
اربابی، علی محمد، “تبلیغات تجاری” تهران،1352
تا چه اندازه با اطرافیانتان، در مورد کالاهای تبلیغاتی بحث و گفتگو می‌کنید؟

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

اطرافیان

نمایشگا‌ها

ردیف
هدف
متغییر
منبع
سوال تحقیق
اندازه‌گیری
3
شناخت نگرش نسبت به تبلیغات
نگرش مثبت یا نگرش منفی

لطفا میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام ازموارد زیر بیان فرمایید؟
کاملا ‌مخالفم
مخالفم
بی‌نظر
موافقم
کاملا موافقم

ردیف
هدف
متغییر
منبع
سوال تحقیق
اندازه‌گیری
4
شناخت تصور از بدن
تصور منفی یا مثبت از بدن
مهدوی و اسفنجیر”بررسی میزان تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل موثر بر آن”،1389: 131-144
سعید ذکایی”جوانان،بدن و فرهنگ تناسب”، 1386: 117-141
محمد اسماعیل ریاحی”بررسی تفاوت‌ های جنسیتی در میزان رضایت مندی از تصویر بدن “،1390: 5-33
لطفا میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از گزاره‌های زیر بیان فرمایید؟
کاملا مخالفم
مخالفم
بی‌نظر
موافقم
کاملا موافقم

ردیف
هدف
متغییر
منبع
سوال تحقیق
اندازه‌گیری
5-1
جراحی زیبایی
جراحی زیبایی صورت (بینی، گونه، چانه و گوش و…)
کوهی، کمال،تبین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان، فصلنامه مطالعات اجتماعی و روانشناسی زنان، سال 9، شماره 3، زمستان 1390،صص 59-84

معمولاً‌ به کدام یک از فعالیتهای زیر می پردازید؟

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

لیفتینگ

استفاده از ژل و بوتکس

کوچک و بزرگ کردن سینهها

لنزگذاری

لیپوساکشن

کاشت نگین دندان

برداشت لیزری موهای زائد

تاتوی بدن

ارتودونسی

استفاده از رنگ مو

آبدومینو پلاسی(جراحی زیبایی شکم)

5-2
سلامت رفتاری
کنترل مرتب کلسترول خون، قند خون، فشار خون
خواجه نوری، بیژن، سبک زندگی و مدیریت بدن، فصلنامه جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره چهارم،زمستان 1391
چقدر اعمال زیر را انجام مید‌هید؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

چکاب مرتب شنوایی و بینایی

چکاب مرتب دستگاه گوارشی

کنترل سلامت دندانها

ورزش مداوم، رقص، پیاده روی و …

خودداری از مصرف خود سرانه داور

توجه به دردهای خفیف بدن

استفاده از طب سنتی و داروهای گیاهی

استحمام روزانه

مصرف مرتب سبزیجات

5-3
آرایش وبهداشت

استفاده مرتب از عطر و ادکلن
مهدی امیدی” بررسی علل اجتماعی گرایش به جراحی زیبایی”
( نمونه موردی شهراصفهان)
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه علامه،1390

تا چه اندازه اعمال زیر را انجام می‌دهید؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

آرایش مرتب موهای سر

اصلاح مرتب موهای زائد بدن

برنزه کردن

استفاده از اپیلاسیون

مسواک زدن منظم

استفاده از ناخن مصنوعی و لاک

استفاده از مواد آرایشی استاندارد

استفاده از کرمهای سفید کننده و ضد آفتاب

5-4
کنترل وزن
کنترل چربی شکم
ریاحی، محمد اسماعیل، بررسی تفاوت های جنسیتی در میزان رضایتمندی از تصور بدن، فصلنامه زن در توسعه وسیاست دوره 9،شماره 3،پاییز 1390،صص5-33
تا چه اندازه فعالبت‌های زیر را انجام می‌دهید؟

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

کنترل وزن در هر ماه

کنترل وزن با رژیم غذایی

کنترل وزن از طریق ورزش

استفاده از داروها و قرص‌های رژیمی برای کنترل وزن

5-5
پوشش ظاهری
ترجیح لباسهای اندامی و چسبان به لباسهای دیگر
پرستش،شهرام،بررسی جامعه شناختی مدیریت ظاهر و هویت فردی در بین جوانان(مطالعه موردی شهر بابلسر)، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم، 1388،صص19-49
معمولا چه اندازه به انجام هریک از اعمال زیر میپردازید ؟

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی