<br />
وزارت علوم، تحقیقات فناوری
پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
عنوان:
«زندگی و مبارزات سیاسی سیّد محمود دعایی و نقش وی در پیروزی انقلاب اسلامی»
استاد راهنما:
دکتر حمید بصیرت منش
استاد مشاور:
دکتر محسن بهشتی سرشت
پژوهشگر:
مبارکه علی نیا
ماه/ سال تحصیلی:
آبان ماه 1393
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایان نامه متعلق به پژوهشکده می باشد.چاپ پایان نامه و استخراج مقاله از پایان نامه باید به نام پژوهشکده، با تأیید استاد راهنما و با مجوز معاونت پژوهشی باشد.

تقدیم
به شهدای صدر اسلام، شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که با خون خود درس ایثار و از خود گذشتگی، به ما آموختند.
و به محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه¬ی تلاشهای محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی¬ام انجام داده¬اند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموختند و نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه¬ی راهم بوده است.

تقدیر و تشکر:
سپاس از خداوند متعال،کسی که یادِ او مایه بزرگی و شرفِ یاد کنندگان است.
تقدیر و سپاس بی دریغ خود را از استاد گرانقدر راهنما دکتر حمید بصیرت منش که از همان ابتدای تصویب موضوع پایان نامه از راهنمایی ایشان در مراحل مختلف، و با دقت نظر خویش زحمت مطالعه¬ی آن را بر خویش هموار کرده و در تدوین پایان نامه از راهنماییهای بی شائبه¬ی ایشان بهره گرفته¬ام و از استاد محترم مشاور دکتر محسن بهشتی سرشت و اساتید معزز داور آقایان مهدی انصاری و غلامعلی رجایی نهایت تشکر را دارم، همچنین از پدر و مادرم که مرهون همدلی و کمک های آنها بوده¬ام،تشکر می کنم. در پایان از دوستان گرامی(بخصوص خانم مرضیه بیگی¬زاده) که روز دفاع این پایان نامه، مرا یاری رساندند، نهایت تشکر را دارم.

چکیده:
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تحصیلی: تاریخ انقلاب اسلامی
عنوان پایان نامه: زندگی و مبارزات سید محمود دعایی و نقش وی در پیروزی انقلاب اسلامی
نام و نام خانوادگی دانشجو: مبارکه علی نیا
استاد راهنما: آقای دکتر حمید بصیرت منش
استاد مشاور: آقای دکتر محسن بهشتی سرشت
تاریخ شروع پایان نامه: بهمن 1391
تاریخ اتمام پایان نامه: آبان 1393
پژوهش حاضر با عنوان «زندگی و مبارزات سید محمود دعایی و نقش وی در پیروزی انقلاب اسلامی» در پاسخ به این پرسش است که این شخصیت در فرایند مبارزات امام خمینی چه نقش و جایگاهی برعهده داشته است؟
بر این اساس، فعالیت¬های مبارزاتی حجت الاسلام و المسلمین دعایی علیه رژیم پهلوی، با استفاده از روش توصیفی و بهره¬گیری از نشریات، کتابهای حاوی اسناد، منابع کتابخانه¬ای و مصاحبه، مورد مطالعه قرار گرفت و پس از مقایسه داده¬ها، در نهایت این نتیجه حاصل شد که سیّد محمود دعایی از سال 1342 در مبارزات و حرکت سیاسی علیه رژیم پهلوی حضور جدی داشته و پس از استقرار در عراق از یاران بسیار نزدیک امام خمینی بوده است. او نقش مهمی در مبارزات رهبر انقلاب برعهده داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای خط سیاسی امام خمینی مسئولیت¬های سیاسی و فرهنگی مهمی از جمله نمایندگی مجلس و مدیریت مؤسسه اطلاعات را عهده دار بوده و پس از ارتحال امام نیز خود را وقف آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی کرده است.
واژه¬های کلیدی: سید محمود دعایی، انقلاب اسلامی، امام خمینی، سید مصطفی خمینی، رادیوی صدای نهضت روحانیت

مطلب مرتبط :   شیعه، سنی، لبنان، إسلامی، إسلام، مذهبی

Abstract
Imam Khomeini and Islamic revolution reserching institute
Pr0gram: Master of Arts (AM)
Subject:History of Islamic Revolution
Title of the sis: seyyed mahmood doaei,s life and campaigns and his role in victory of lslamic revolution
Name and family Name of researcher : Mobarakeh Alinia
Supervisor: Dr. Hamide Basirat Manesh
Co-Supervisor: Dr. Mohsen Beheshti Seresht
Date of Registration: February 2013
Date of Submission: November 2014
Abstract:
This research entihed” seyyed mahmood doaei,s life and campaigns and his role in victory of lslamic revolution, wants to answer to this question that what was the role of this person in process of Imam Khomeini,s campaigns?
Then his campaigns against Pahlavi regimewas studied by magazines, books containing documents, library sources and interview in descriptive method. After comparing data I result in Seyyed Mahmood Doaei was seriously active in political campaigns agains Pahlavi regime from 1964 and after establishment in Irag he was one of Imam,s friends. His role in Imam,s campaigns was important and after victory of Islamic revolution he was in charge of some important responsibilities in sync with Imam,s political line.like being member of parliament and management of information institude. He has devoted himself for Imam,s goals.

Key words: Seyyed mahmood Doaei, Islamic revolution, Imam Khomeini, Seyyed mostafa Khomeini,Rowhaniat movement voice radio

الملّخص
مهد البحوث الامام الخمینی و ثوره الاسلامیه
المرحله الدراسیه: الماجستیر
الفرع الدراسی: تاریخ الثوره الاسلامیه
عنوان الرساله: الحیاه و المبارزات السید المحمود دعایی و تأثیرهُ فی النصرهِ الثوره الإسلامیه

اسم و شهره الطالبه: مبارکه علی نیا
الاستاذ المرشد: الدکتور حمید بصیرت منش
الاستاذ المساعد: الدکتور محسن بهشتی
تاریخ بدء الرّساله: ربیع الاول 1433
تاریخ ختمها: محرم الحرام 1435
التحقیق الحاضر مع العنوان«المعیشه و المبارزات السید المحمود دعایی و تأثیرهُ فی النصره الثورهِ الإسلامیه» یجتهد أن یُجیبَ هذا السئوال: ما هو الدور و المکان هذه الشخصیّه فی عملیه مبارزات الإمام الخمینی(ره)
علی هذا الاساس، یَبحَثُ حول المبارزات الحجه الإسلام دعایی ضدَّ النظام الحکم البهلوی علی سبیل التّوصیف و استخدام المجلات و الکتب تحتوی علی الوثائق و مصادر المکتبه و المقابله و بعد المقارنه المعلومات، فی النهایه یَحصلُ هذه النتیجه بأنَّ سید المحمود دعایی شارَکَ فی مبارزات و التحرّک السیاسی من سنه 1342 ه.ش ضد النظام الحکم البهلوی مشارکه فعّاله. فکان من الأصدقاء المقرب الإمام خمینی (ره) بعد الإقامه فی العراق. و أسهم دوراً هامّاً فی مبارزات القائد الثوره و تحمَّل مسئولیّات السیاسیه و الثَّقافیّه من جمله: عضویهُ فی البرلمان و معهد الإداره المعلومات بعد النصره الثوره الإسلامیه فی سیاق خط السیاسی الإمام خمینی(ره) و بعد الموت الإمام (ره) یُخَصَّصُ نفسه لِأهداف الموسس الجمهوری الاسلامی
اللغات الرئیسه: السید المحمود دعایی، الثوره الاسلامیه، الامام الخمینی، السید المصطفی خمینی، رادیو صوت حرکه رجال الدین

مطلب مرتبط :   شهری، حکمرانی، شهروندان، لندن، ، مدیران

فهرست اجمالی صفحه
مدخل: طرح مسأله،پرسش اصلی و فرعی، مدعای اصلی …………………………………….. 6
بخش اول: شرح حال سیّد محمود دعایی تا پیوستن به نهضت امام خمینی (س)
(1320-1342ش)……………………………………………………………………………………………….12
فصل اول: ولادت و زندگی در کرمان………………………………………………………………..14
فصل دوم: فعالیتهای سیاسی در کرمان……………………………………………………………….19

بخش دوم : فعالیت های سیاسی دعایی در ایران تا خروج از کشور
(1342ـ 1345)………………………………………………………………………………………………… 25
فصل اول: سفر به قم………………………………………………………………………………………27
فصل دوم: فعالیت های سیاسی در قم……………………………………………………………….29

بخش سوم: تداوم مبارزات سیاسی دعایی در خارج از کشور…………………………………..42
فصل اول : فعالیت های سیاسی مخالفان رژیم پهلوی در عراق…………………….44
فصل دوم: تشکل روحانیون مبارز خارج از کشور( اعضا، اساسنامه)……………. 63
فصل سوم: فعالیت های سیاسی دعایی در عراق…………………………………………68
فصل چهارم :فعالیتهای دعایی در سایر کشورها………………………………………….86
فصل پنجم:رویدادهای سال 57 و نقش دعایی…………………………………………..92

بخش چهارم: فعالیتهای سیاسی و فرهنگی دعایی بعد از انقلاب اسلامی…………………..100
فصل اول: سفارت ایران در عراق………………………………………………………………..101
فصل دوم: نمایندگی مجلس شورای اسلامی…………………………………………………108
فصل سوم: مدیریت مؤسسه اطلاعات………………………………………………………….133

بخش پنجم: دیدگاهها و نظرات………………………………………………………………………….146
فصل اول: دیدگاههای سیاسی …………………………………………………………………..148
فصل دوم: مشی فرهنگی……………………………………………………………………….. 151
فصل سوم: اهمیت خاطرات دعایی در تاریخ انقلاب اسلامی…………………………154

فهرست مندرجات
صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..1
کلیات پژوهش:………………………………………………………………………………………….6
بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………7
پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………7
پرسش های فرعی……………………………………………………………………………………….7
مفروضات………………………………………………………………………………………………….8
پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………8
تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………….9
اهمیت،فایده و هدف پژوهش………………………………………………………………………..9
شیوه گردآوری داده ها………………………………………………………………………………….9
سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………..10
معرفی و نقد مراجع محوری…………………………………………………………………………11
قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………11

بخش اول: شرح¬حال سیّدمحموددعایی¬تاپیوستن
به نهضت¬امام¬خمینی (س)(1320ـ1342)…………………………………………………….12
فصل