دانلود پایان نامه
<br />

دانشکده علوم و فنون دریایی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت حمل‌ونقل دریایی بین قاره ای

بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی

دانشجو
علی باوقار زعیمی

استاد راهنما
دکتر پرویز باورصاد احمدی

استاد مشاور
دکتر بهروز امرائی

بهمن 1393


به نام خدا
بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد
بندر شهید رجایی

توسط
علی باوقار زعیمی
پایان‏نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به‌عنوان بخشی از فعالیت‏های آموزشی و پژوهشی بایسته برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته‏ی
مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
از دانشگاه خلیج فارس
بوشهر، جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شده به وسیله گروه ارزیابان پایان‏نامه با درجه
دکتر پرویز باورصاد احمدی استادیار حمل و نقل منطقه ای – ترکیبی
دکتر بهروز امرائی استادیار مدیریت حمل و نقل دریایی
دکتر منیجه بحرینی زاده دانشیار مدیریت بازرگانی
دکتر علیرضا عطایی استادیار ریاضی

بهمن ماه 1393
تقدیم به:

مهربانترین واژه های زندگیم، مادرم و پدرم

عزیزترین همراهان زندگیم ، خواهر و برادرم

و

دوستانم که همیشه در سختی ها برادرانه در کنار من بودند.

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…

موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم…

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند… 
سپاسگذاری

نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایانامه حاضر به اتمام رسیده است، بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریشان نبود، هرگز این پایانامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر پرویز باورصاد که زحمت راهنمایی این پایانامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر بهروز امرائی که زحمت مشاوره این پایانامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم.
سپاس آخر را به مهربانترین همراهان زندگیم، به پدر، مادر و خانواده عزیزم تقدیم می کنم که وجودشان در فضای زندگیم مصداق بی ریای سخاوت بوده است.
علی باوقار زعیمی
بوشهر، 30 بهمن ماه 1393  
چکیده
بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد
بندر شهید رجایی
به وسیله‌ی
علی باوقار زعیمی
زمینه: تجارت و شبکه‌های حمل و نقل در جهان امروزی به‌سرعت در حال توسعه و تغییر شکل می‌باشند که شیوه‌های حمل و نقل مدرن مانند سیستم‌های حمل و نقل چند وجهی و سرویس‌های نوظهور لجستیکی نقش بسزایی در این تحولات دارد. ایجاد هماهنگی و ارتباط در تمامی زنجیره حمل و نقل، نقش سیستم‌های حمل و نقل چندوجهی را پررنگ‌تر کرده است زیرا ارتباط مؤثر در حمل و نقل یکی از ارکان بسیار مهم در عملکردها و کسب و کارهای استراتژیک و محسوب می‌شود.
هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر سیستم حمل و نقل چند وجهی در ورود به زنجیره حمل و نقل بندر و تأثیر آن بر عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌های پژوهش، پیمایشی – توصیفی استفاده شده است که جامعه آماری آن شرکت‌های حمل و نقل دریایی در داخل شهر بندر عباس می‌باشد. داده‌های جمع آوری شده توسط پرسشنامه‌ها جمع آوری شده است. در این پژوهش با بررسی روابط میان سیستم حمل و نقل چندوجهی، سخت افزارهای بندر، نرم افزارهای بندر، کیفیت ارتباط بر روی عملکرد بندر مورد ارزیابی قرار گرفته است که جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های مدل در قالب مدل معادلات ساختاری از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که سخت افزارها و نرم افزارهای بندری رابطه مثبت و معنی داری بر روی عملکرد بندری دارد ولی کیفیت ارتباط با عملکرد بندری رابطه مثبت و معناداری نداشت که علت آن نبود وفاداری و رضایت به سرویس‌های موجود در بندر می‌باشد. همچنین سرویس حمل و نقل چندوجهی بر روی عملکرد بندری رابطه مثبت و معنی داری می‌باشد که این رابطه باوجود متغیرهای دیگر به‌طور غیرمستقیم شدت اثر آن بر عملکرد بندر شدت می‌یابد.
نتیجه گیری: در ورود سیستم حمل و نقل چند وجهی به بندر جهت بهبود عملکرد آن می‌بایست تمامی عوامل اثر گذار در اجرای مؤثر این سیستم مد نظر قرار گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سیستم حمل و نقل چندوجهی تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی با ایجاد هماهنگی در تمامی شیوه‌های حمل دارد . این سیستم با ورود به زنجیره حمل و نقل و ارتقا سطح کیفی و خدماتی بندر باعث افزایش عملکرد و ظرفیت می‌شود که نتیجه آن ورود به بازار رقابتی بنادر جهان می‌شود.

مطلب مرتبط :   فِی، الشَّجَرَهَ، الْمَلْعُونَهَ، شجره، لعن، ملعونه

واژگان کلیدی: سیستم حمل و نقل چندوجهی ، عملکرد بندر، بندر شهید رجایی، روش معادلات ساختاری
فهرست مطالب
1 فصل اول:کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4 هدف از اجرای طرح و سؤالات 5
1-5 مدل پژوهش 5
1-6 فرضیات پژوهش 7
1-7 روش اجرا 7
1-8 قلمرو پژوهش 8
1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش 8
1-8-2 قلمرو مکانی 8
1-8-3 قلمرو زمانی 9
1-9 ساختار پژوهش 9
2 فصل دوم: مطالعه وضع موجود و گذشته بندر شهید رجایی 12
2-1 مقدمه 13
2-2 جغرافیای ایران 13
2-2-1 موقعیت استراتژیکی ایران 13
2-3 اقتصاد کلان 15
2-4 اقتصاد حمل‌ونقل 16
2-4-1 تجارت بین‌المللی 18
2-4-1-1 صادرات و واردات (تجارت برون مرزی) 18
2-4-1-2 بررسی شیوه‌های حمل‌ونقل در واردات و صادرات 19
2-4-1-3 ترانزیت کالا در ایران 20
2-5 بررسی حمل‌ونقل چندوجهی ایران 21
2-5-1 حمل و نقل یکسره در ایران 23
2-5-2 حمل‌ونقل جاده‌ای 24
2-5-2-1 شبکه جاده‌ای کشور 25
2-5-2-2 ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای 27
2-5-2-3 ترافیک جاده‌ای 27
2-5-3 حمل‌ونقل راه آهن 28
2-5-3-1 سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران 29
2-5-3-2 کریدور های راه آهن 29
2-5-3-3 تجهیزات و ناوگان راه آهن 32
2-5-3-4 عملکرد راه آهن جمهوری اسلامی ایران 33
2-5-3-5 عملکرد راه آهن در بندر شهید رجایی 38
2-5-4 حمل‌ و نقل دریایی 39
2-5-4-1 سازمان بنادر و دریانوردی 40
2-5-4-2 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 42
2-5-4-3 گمرک جمهوری اسلامی ایران 42
2-5-4-4 بنادر تجاری کشور 44
2-5-4-5 عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی 52
2-6 مجتمع بندری شهید رجایی 55
2-6-1 موقعیت جغرافیایی بندر شهید رجایی 56
2-6-2 عوامل زیر بنایی و روبنایی بندر شهید رجایی 56
2-6-2-1 زیر بناهای بندر 57
2-6-2-2 سخت افزارهای بندر 58
2-6-3 ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی 59
2-6-4 عملکرد ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی 63
2-7 خلاصه و نتیجه گیری 64
3 فصل سوم: مبانی نظری حمل و نقل چندوجهی 65
3-1 مقدمه 66
3-2 حمل‌ونقل سنتی دریایی 66
3-3 بررسی مفهومی و عملی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی 66
3-3-1 بررسی تفاوت‌های اسمی و انواع حمل‌ونقل چندوجهی 68
3-3-1-1 حمل‌ونقل یکسره 68
3-3-1-2 پل‌های زمینی 69
3-3-1-3 حمل‌ونقل ترکیبی 71
3-3-1-4 حمل‌ونقل چندوجهی یا بین شیوه‌ای 72
3-4 اجزا حمل‌ونقل چندوجهی 75
3-4-1 زیر ساخت‌های حمل و نقل چند وجهی 75
3-4-1-1 کانتینرزاسیون 76
3-4-1-2 ترمینال‌های کانتینری در بنادر 77
3-4-1-3 راه آهن 78
3-4-2 روساخت و الزامات مدیریتی حمل و نقل چندوجهی 80
3-4-2-1 بازاریابی 80
3-4-2-2 تسهیلات تجاری 80
3-4-2-3 گمرک 81
3-4-2-4 مدیریت ارتباطات و اطلاعات 82
3-4-2-5 مقررات زدایی 82
3-4-3 مسئولیت در حمل و نقل چندوجهی 83
3-4-3-1 اسناد حمل‌ونقل چندوجهی 83
3-4-3-2 بارنامه حمل و نقل چند وجهی 85
3-5 حمل‌ونقل چندوجهی به‌عنوان عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی 85
3-6 حمل‌ونقل چندوجهی تنها با مسئولیت یک اپراتور 87
3-7 بررسی عملکرد در حمل و نقل چندوجهی 90
3-8 خلاصه و نتیجه گیری 91
4 فصل چهارم: چهارچوب مفهومی پژوهش 92
4-1 مقدمه 93
4-2 سیستم حمل‌ونقل چندوجهی 93
4-3 کیفیت روابط 98
4-4 عملکرد بندر 101
4-5 سخت افزارهای بندر 102
4-5-1 تجهیزات داخلی ترمینال 103
4-5-2 تجهیزات خارجی ترمینال 104
4-6 نرم افزارهای بندری 105
4-7 مدل پژوهش 107
4-8 فرضیات مدل 107
4-8-1 سیستم حمل‌ونقل چندوجهی (فرضیات اول تا چهارم) 107
4-8-2 کیفیت ارتباط (فرضیه پنجم) 108
4-8-3 سخت افزار بندر (فرضیه ششم) 109
4-8-4 نرم افزار بندر (فرضیه هفتم) 109
4-9 خلاصه و نتیجه گیری 110
5 فصل پنجم: روش شناسی پژوهش 111
5-1 مقدمه 112
5-2 طرح تحقیق 112
5-3 جامعه آماری 113
5-4 نمونه آماری 113
5-5 انواع متغیرها 114
5-5-1 دسته بندی متغیرها بر حسب ماهیت مقداری 115
5-5-2 دسته بندی متغیرها از لحاظ نقش آن‌ها در مدل 115
5-6 تعاریف متغیرهای پژوهش 115
5-7 ابزار گردآوری داده‌ها 116
5-8 روش تجزیه و تحلیل داده 117
5-9 مدل‌سازی و اهمیت آن 117
5-10 مدل‌های معادلات ساختاری (مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری) 119
5-11 مراحل مدل‌سازی در مدل معادلات ساختاری: 120
5-11-1 مدل‌های انعکاسی در برابر مدل‌های سازنده 122
5-12 تحلیل عاملی 123
5-12-1 تحلیل عاملی اکتشافی 124
5-12-2 تحلیل عاملی تأییدی 124
5-13 مبانی نظری روش کمترین توان‌های دوم 124
5-13-1 نسل اول روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری 124
5-13-2 نسل دوم روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری 125
5-14 دلایل استفاده از روش کمترین توان‌های دوم در پژوهش‌ها 125
5-15 ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری در پی ال اس 127
5-15-1 روایی 127
5-15-2 پایایی 127
5-15-3 برازش مدل ساختاری 127
6 فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 129
6-1 مقدمه 130
6-2 تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 130
6-2-1 بررسی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان 130
6-2-2 بررسی اطلاعات جمعیت شناختی شرکت‌های حمل‌ونقل 131
6-3 پالایش نمودن داده‌ها 132
6-4 تحلیل توصیفی متغیرهای مورد مطالعه: 133
6-5 تحلیل عاملی 133
6-5-1 تحلیل عاملی: سرویس حمل‌ونقل چندوجهی 135
6-5-2 تحلیل عاملی کیفیت ارتباط 137
6-5-3 تحلیل عاملی سخت افزار بندر 139
6-5-4 تحلیل عاملی عملکرد بندر 140
6-5-5 تحلیل عاملی نرم افزار بندری 141
6-6 آزمون مدل مفهومی پژوهش 142
6-7 برازش مدل اندازه گیری 143
6-7-1 پایایی شاخص 143
6-7-2 روایی همگرا 144
6-8 برازش مدل ساختاری 145
6-8-1 ضرایب معناداری 145
6-8-2 معیار R2 146
6-8-3 معیار f2 147
6-8-4 معیار Q2 147
6-8-5 برازش مدل کلی 148
6-9 آزمودن فرضیه‌ها 148
6-9-1 بررسی ضرایب معناداری فرضیه‌ها 149
6-9-2 بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی فرضیه‌ها 150
6-10 آزمون فرضیه‌های پژوهش 150
6-10-1 تحلیل فرضیات اول، دوم، سوم، چهارم 151
6-10-2 تحلیل فرضیه پنجم 153
6-10-3 تحلیل فرضیه ششم و هفتم 154
6-11 خلاصه فصل 155
7 فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادها 156
7-1 مقدمه 157
7-2 خلاصه پژوهش 157
7-3 نتایج پژوهش 158
7-4 بحث و بررسی 161
7-5 نوآوری در پژوهش 162
7-6 پیشنهادهای برگرفته شده از نتایج تحقیق 162
7-6-1 پیشنهادهای کاربردی 162
7-6-2 پیشنهادهای پژوهشی 164
7-7 محدودیت‌های پژوهش 164
پیوست 171

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی


فهرست جداول
جدول ‏2 1: میزان واردات و صادرات کالاها از مرز های کشور در سال 1392 19
جدول ‏2 2: میزان ترانزیت کالا های نفتی و غیر نفتی از مرزهای کشور بر حسب نوع عبور 21
جدول ‏2 3: طول راههای تحت حوزه استخفاظی در سطح کشور 26
جدول ‏2 4: فعال ترین مرزهای کشور 27
جدول ‏2 5: مقایسه عملکرد ترانزیت راه آهن در سال‌های 91-1390 36
جدول ‏2 6: ظرفیت و قابلیت بنادر کل کشور 41
جدول ‏2 7: مشخصات کلی و ظرفیت بندر امام خمینی 45
جدول ‏2 8:مشخصات کلی و ظرفیت بندر بوشهر 45
جدول ‏2 9:مشخصات کلی و ظرفیت بندرنوشهر 46
جدول ‏2 10:مشخصات کلی و ظرفیت بندر امیر آباد 47
جدول ‏2 11:مشخصات کلی و ظرفیت بندرخرمشهر 48
جدول ‏2 12:مشخصات کلی و ظرفیت بندرشهید باهنر 49
جدول ‏2 13:مشخصات کلی و ظرفیت بندر چابهار 50
جدول ‏2 14:مشخصات کلی و ظرفیت بندر انزلی 50
جدول ‏2 15:مشخصات کلی و ظرفیت بندر لنگه 52
جدول ‏2 16: اسکله های بندر شهید رجایی 58
جدول ‏2 17: فهرست تجهیزان مورد استفاده در خشکی 59
جدول ‏2 18: فهرست تجهیزات مورد استفاده در دریا 59
جدول ‏2 19: مشخصات اسکله های ترمینال یک کانتینری بندر شهید رجایی 62
جدول ‏2 20: تجهیزات داخلی ترمینال شماره یک 62
جدول3‏ 1: تعریف متفاوت حمل‌ونقل چندوجهی از دیدگاه پژوهشگران 73
جدول ‏3 ‏2: اجزای کلیدی کانتینرزاسیون 77
جدول 3 ‏3: نیاز های سیستم حمل و نقل چندوجهی را در یک بندر کانتینری 78
جدول ‏3 4: ویژگی های انبار های ترخیص کالا 80
جدول 4 1:ابعاد حمل‌ونقل چندوجهی 97
جدول 4 2: پژوهش های مرتبط با کیفیت ارتباط 99
جدول 4 3: شاخص‌های اندازه گیری بندر 102
جدول ‏5 1: سنجه های مربوط به متغیرهای پژوهش 116
جدول 5 ‏2:دلایل استفاده از روش پی ال اس در پژوهش 125
جدول ‏6 1:تحلیل توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی باسخگویان 130
جدول ‏6 2: