دانلود پایان نامه
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
2-اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان، حیوان و نبات)و سایر صاحبان حق.
اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
تقدیر و تشکر:
سپاس خداوندی را که لذت دانستن را از انسان دریغ نساخت و امید را به دستان محتاج هدیه نمود تا روز های پرتلاش تحقیق به لطفش فروغی دلنشین به خود گیرد. سپاس بی کران یگانه خالقم که مرا به رفیع ترین روشنایی ها هدایت کرد و راهم را به نور همیشه فروزان دانش روشن ساخت. پس از در بندگی خاضعانه ستایشش می کنم و در ادامه این راه معرفت نفس خویش را طلب می نمایم.
بی شک به انجام رسیدن پژوهش حاضر همراه با دشواریهای بسیاری بوده است که بدون همکاری و همیاری اساتید و دوستانی که اینجانب را قرین محبت و الطاف بی شائبه خود قرار داده اند، انجام این مهم امکان پذیر نبود و لذا بر خود لازم می دانم از ایشان تشکر و قدردانی نمایم.
از اساتید محترم گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، به خصوص مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر جعفر مسعود سینکی که در طول تحصیل همواره یار و یاور بنده در کسب علم و دانش بوده و با قبول زحمت داوری پایان نامه از راهنمایی های ایشان کمال بهره را بردم.
از جناب آقای دکتر شهرام رضوان بیدختی و سایر اساتید محترم دانشگاه که همواره یاور اینجانب بودند.
از استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر جاوید قرخلو که با پذیرش راهنمایی این رساله همواره همراه با نقطه نظرات، پیشنهادات و راهنمایی های ارزنده در هر چه پربار شدن این مجموعه کمک شایانی به اینجانب نمودند.
تقدیر و سپاس نثار اساتید مشاورم جناب آقای مهندس ناصر باقرانی استاد عزیزم که دلسوزی ایشان همچون لطفی فراموش نشدنی می نماید و دانش، مهربانی و دوستی ایشان برایم همچون نگینی در زندگیم می درخشد، همکاری و مساعدت ایشان همیشه آبروی این پژوهش می باشد. و جناب آقای مهندس فرزاد فنودی که در انجام این پروژه یاریم نمودند کمال تشکر را دارم.
از مدیریت محترم و کارشناسان خدوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان کمال تشکر و قدردانی را دارم. لازم می دانم به طور ویژه از عزیزان بخش گیاه پزشکی این مرکز کمال قدردانی را نمایم.
از مدیریت محترم و کارشناسان متفکر مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی گلستان به جهت کمال همکاری و مساعدتی که با اینجانب داشتند، تشکر و قدردانی می نمایم.
تقدیم به:

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع مشتریان ناراضی، مشتریان خشمگین

همراهی پرتوان، صبور و مهربان، همسر عزیزم.