دانلود پایان نامه

3- استاد مشاور پایان نامه دکتر سید امیرحسین گلی
4- استاد داور دکتر نعمت الله اعتمادی
5- استاد داور دکتر محمد حسین اهتمام

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر جهانگیر خواجه علی
تشکر و قدردانی:
حکمت اندیش ، اگر نام کسی از قلم افتاد بدان که ز اقلام خدا، هیچ دریغ بر ما نیست
صبح دولت که شود کاتب مکتب، تو بخوان گر نباشد سخن نیک، فردوس برین برپا نیست
خداوندا تو را شاکرم که آنچه دارم را آمیخته با مهر در سراسر لحظات زندگیام به من هدیه دادی.
پدر و مادرم و خانواده ام را پشتیبانم قرار دادی.
اساتید راهنمایم را به یاریم فرستادی جناب آقای دکتر مهدی رحیم ملک
و جناب آقای دکتر محمدرضا سبزعلیان و از دانش استادم دکتر امیر حسین گلی بهره ساختی.
و داورانم را صبور و عالم قرار دادی
جناب آقای دکتر نعمت الله اعتمادی و جناب آقای دکتر محمد حسین اهنمام
استادانم که از دریای معرفت و علم مرا شریک داشتههای خود کردند.
جناب آقای دکتر میرلوحی، جناب آقای دکتر ارزانی، جناب آقای دکتر سعیدی، جناب آقای دکتر طباطبایی، جناب آقای دکتر مجنی و جناب آقای دکتر مجیدی.
و همزمان تکنسینهای آزمایشگاه، جناب آقای مهندس خزایی و جناب آقای مهندس کیانمهر
به یاریم فرستادی.
در این مسیر از دوستانم ( خانمها مریم داودی، فاطمه معرفت پور، فاطمه رشیدی، شیما غریبی، مریم سلامی، مهناز زرگر و آقایان یوسف شرفی، محمد مهدی خدایی، مهدی اکبری و سایر همکلاسیهایم)
که در طول تحصیل و زمان گذراندن این پایان نامه دوستی خود را در حقم تمام کردند…………
تورا سپاسگزارم
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و من رستگار
الهام زینلی

مطلب مرتبط :   لاغری و سلامتی با چربی سوز بسیار قوی دمنوش نیوشا

ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم
به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است