شماره هفده : ابتدا ما باید تعریف کنیم که قالب یعنی چه؟ قالب و ساختار یعنی نقشه راه و طرح و یا نقشه ساختمان قبل از ساختن آن. قالب در حقیقت به کمک اندیشه است که شکل می گیرد. قالب جذاب را باید طراحی کرد. قالب جذاب به قالبی گفته می شودکه بتواند مخاطب را با خود همراه کند. به این جاذبه عنصر پیگیری می گویند. یعنی شما باید یک قالبی را طراحی کنید که با موضوع متناسب باشد که عنصر پیگیری در آن لحاظ شده باشد. عنصر پیگیری یعنی اینکه قصه داشته باشد. عنصری که قصه داشته باشد یعنی اینکه مخاطب مجموعه حوادث و رویدادهای آن قالب را پیگیری بکند. از نظر لغوی قصه به مجموع حوادثی می گویند که پی در پی می آیند. حالا چند نمونه بیان کنیم. فرض کنید شما یک برنامه داستانی می سازید این برنامه باید فیلمنامه خوبی داشته باشد، شخصیت های متفاوتی داشته باشد، داستان جذاب و قابل پیگیری داشته باشد. اگر یک برنامه ترکیبی می سازید باید عناصر کشش، پیگیری و جذابیت این برنامه را کشف بکنید. مثلا یک طرح دکور متفاوت از عناصر کشش در یک برنامه ترکیبی است. و این دکور همان دکوری است که کسی به سمت آن نرفته است یا حداقل کمتر رفته اند. یا همان دکور قبلی را به روز و متفاوت تر بکنید. یا اینکه در انتخاب مجری شما بیایید و سه مجری برای این برنامه قرار بدهید که هر کدام در یک رده سنی باشد. مثلا یک پیرمرد، یک عاقله مرد و یک نوجوان. این می شود کاری که تاکنون شخص دیگری انجام نداده است. یا مثلا تیترا‍ژ برنامه های ترکیبی را الان با ترانه اجرا می کنند که ما اولین بار در برنامه “سلام بهار” در شبکه یک این برنامه را تولید کردیم که از آن به بعد بود که برنامه های ترکیبی در تیراژ خودشان ترانه را وارد کردند. حالا ما بیاییم و به جای ترانه برنامه را با یک سؤال شروع کنیم و یا یک صحبت که مثلا ابتدای برنامه بگوییم: سلام اسم این برنامه “صبح روشن” است اگر دوست دارید دنیای متفاوتی را احساس کنید با ما همراه باشید و الا اگر مایل نیستید می توانید کانال خود را عوض کنید. این خودش یک طرح متفاوت تیتراژ و شاید سبب پیگیری مخاطب شود. و یا مثلا برنامه را غیرقابل پیش بینی می کنیم. به عنوان مثال امروز از ابتدا تا انتها فقط مجریان برنامه حرف می زنند ولی فردا برعکس از اول تا آخر برنامه ما فقط پلی بک پخش می کنیم و این غیرقابل پیش بینی بودن برنامه سبب جذب مخاطب می شود. و اینجاست که شما با یک نقشه راه و طراحی به سمت تولید حرکت رفته اید و این نقشه راه است که به شما می گویید از کجا شروع کنید و به کجا ختم کنید و ما چه چیزی می خواهیم. و شما سه اصل را باید در ارتباط با مخاطب در نظر بگیرید. و این سه اصل سه اصل ابدی است و هر اثری در دنیا خلق بشود از این سه اصل پیروی می کند. یک : چه می خواهیم بگوییم؟ دو: برای چه کسی می خواهیم بگوییم؟ سه: چگونه می خواهیم بگوییم؟ بنابراین موضوع انتخاب می شود مخاطب انتخاب می شود و براساس نیاز رسانه و ظرفیتی که در اختیار تولید کننده قرار گرفته است فرمت انتخاب می شود. و اگر اینها در کنار هم قرار بگیرند یک برنامه موفق را تشکیل می دهند.
شماره هجده : صحیح است. اگر همه چی با هم در کنار هم باشد هر قالبی می تواند اثر خودش را داشته باشد.
شماره نونزده : در سؤال 6 دقیقا به همین نکته اشاره کردم و توضیح دادم. به نظرم هر کدام از این قالب ها ظرفیت آن را دارند که کودکان را جذب کنند، به شرط آنکه به بهترین شکل ساخته و پرداخته شوند. مهم این نیست که چه قالبی حتما به کار گرفته شود، بلکه مهم این است که هر قالب را چگونه می توان به بهترین و موثرترین شکل به کار گرفت

صحیح است
بین محتوا و قالب رابطه خاصی خیلی وجود ندارد البته جاهایی هست که قالب به محتوا حد بزند و برعکس
کاملا درست است
ما برای محتوایی که داریم باید قالب درستی انتخاب کنیم
این ادعا می تواند درست باشد
بین قالب و محتوا رابطه وجود دارد
درست است
درست است
موافقم
همه قالب ها مبتنی بر نیاز مخاطب و محتوا قابل نقد است و نمی شود قالب را بدون محتوا قضاوت کرد
70درصد صحیح است نهایتا ایشان به این قائل شد که با اولویت بندی قالب ها ادعا صحیح است.
درباره خود قالب به تنهایی نمی شود صحبت کرد و خود قالب ذاتا هنری و جذاب است
نسبت بین قالب، محتوا و مخاطب است که مشخص می کند چه برنامه چگونه تولید شود

و این سؤال خیلی کلیشه ای است
بله دقیقا درست است
بین قالب و محتوا هم هیچ رابطه ای وجود ندارد
درست است
بله همینطوره. اگر قالب را صحیح انتخاب کنیم و درست و کارشناسانه جلو برویم مسلما صحیح انجام می شود
این حرف شما حرف درستی است. چون وقتی کسی می خواهد کاری را باید انجام دهد باید بهترین کار را انجام دهد. اینجا باید ویژگی های خاص مخاطب را در نظر بگیریم

بله درست است
یعنی هر قالب و ساختار باید ویژگی های فنی و هنری لازم را فراهم بکند و استانداردهای هنری و فنی را داشته باشد تا بتواند ارتباط برقرار کند. بعضی از عوامل به داخل برنامه مزبوط می شود و بعضی از عوامل نیز به خارج از برنامه مربوط می شود

صحیح است
قطعا همین طور است
که باید ابتدا نیاز مخاطب را بشناسیم سپس برنامه سازی کنیم
هر اثری در دنیا خلق بشود از این سه اصل پیروی می کند. یک : چه می خواهیم بگوییم؟ دو: برای چه کسی می خواهیم بگوییم؟ سه: چگونه می خواهیم بگوییم؟ بنابراین موضوع انتخاب می شود مخاطب انتخاب می شود و براساس نیاز رسانه و ظرفیتی که در اختیار تولید کننده قرار گرفته است فرمت انتخاب می شود. و اگر اینها در کنار هم قرار بگیرند یک برنامه موفق را تشکیل می دهند.

]]>