دانلود پایان نامه
ز این رو هرچه بیشتر میزان تاثیرگذاری میان هواداران، حامیان و متاثران یک فرهنگ خاص افزایش یابد، در واقع قدرت آن فرهنگ دچار رویش گردیده و هرچه از مقبولیت فرهنگ در جامعه کاسته شود، فرهنگ شاهد ریزش قدرت می باشد.
نگاره 13 تاثیر نظام متکثر تلویزیونی بر قدرت فرهنگی

عنصر مهم در فرهنگ فعلی جامعه ایران، فضای خرده فرهنگها است که به دلیل نگاه منفی وتهدید انگارانه فعلی به آن عملا رها گشته ودارای جذابیت فوق العاده برای رادیو تلویزیون خصوصی در ورود به این حوزه می باشد.
اقوام گوناگون در سراسر کشور وحتی جهان که دارای فرهنگهای متمایز وخاص خود می باشد هم اکنون از عدم توجه کافی وفضای لازم برای بروز وظهور خود وحفظ فرهنگ وسنت خود رنج می برند.
زبانهای محلی وقومی، فرهنگها وسنت اقوام، موضوعی است که فعالیت در آن هم موجب تولید محتوای فاخر و جدید می گردد که هم از جذابیت های داخلی وبین المللی برخودار است وهم مولد زمینه های اقتصادی وتامین درامد می گردد.
سایر خرده فرهنگها نیز نظیر اقلیتهای مذهبی، اقشار و احزاب در کنار گرایشات فرهنگی، ادبی وهنری متفاوت با ادبیات رسمی از دیگر حوزه های مهم در این عرصه می باشد.
پرداختن به این موضوعات از یک سو می تواند، موجب ارتقای شاخص های حقوق بشر، دموکراسی و آزادی در جامعه باشد واز سوی دیگر می تواند تهدیداتی امنیتی این حوزه ها را که موجب تضعیف حاکمیت مرکزی، یکپارچگی وتمامیت ارضی وهویت ملی باشد را کمرنگ کند.
در واقع با پرداختن به خرده فرهنگها در عرصه رسمی نوعی وحدت مبتنی برکثرت وتنوع ایجاد می گردد.
از سوی دیگر منابع بکر انسانی استفاده نشده از سوی سازمان صداوسیما به دلایل گوناگون به همراه طیف گسترده ای که بنابر دلایل خاص ویا سلایق مدیریتی از فهرست فعالان فعلی رسانه ملی حذف شده اند، منبع انسانی مهمی هستند که هم اکنون یا از فعالیت در این عرصه کناره گیری کرده و به حاشیه رفته اند یا جذب رسانه های جایگزین خارجی ویا جانبی گردیده اند.
سرمایه انسانی غنی و بدون استفاده در شرایط فعلی یکی از زمینه های اصلی موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی محسوب می شود.عدم استفاده از ظرفیتهای گسترده فرهنگی در جامعه موجب ایجاد یک خلا واحساس نیاز گسترده در جامعه شده است و به همین خاطر عطش مخاطب به تولیداتی متفاوت با برنامه های صداوسیما نیاز قدرتمندی را خلق کرده است که رادیو تلویزیون خصوصی می تواند از آن استفاده مناسب را به عمل آورد.
تعامل با جهان
محدودیتهای گسترده وفقر توانمندی بالفعل در سازمان صداوسیما موجب شده است تا بخش عمده ای از ظرفیت رسانه ای کشور که تعامل با فرهنگها ونظامات رسانه ای بین المللی است، استفاده نگردد.
فرایند گفتگوی فرهنگها وتمدنها، تولیدات مشترک بین المللی و استفاده از تولیدات منحصر بفرد وممتاز حوزه فرهنگی ایرانی در نظام رسانه ای جهان فرصتهایی است که می تواند موجب موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی شود،بنابراین در حوزه تعامل با جهان، رادیو تلویزیون خصوصی دارای مزیت بسیار مناسبی جهت دستیابی به مخاطب بین المللی می باشد .
محدودیتهای مادی، فرهنگی وسیاسی صداوسیما در همکاریهای مشترک بین المللی موجب شده است تا از یکسو بسیاری از رسانه های بین المللی وخارجی از همکاری با صداو سیما بپرهیزند واز سوی دیگر هزینه همکاریهای مشترک برای صداوسیما با توجه به ماهیت دولتی بودن بالا باشد. بنابراین ورود رادیو تلویزیون خصوصی به عرصه تعاملات جهانی می تواند ظرفیت تولید وانعکاس فرهنگی کشور رابه شدت افزایش دهد ودر افزایش مخاطب ودرآمد زایی این صنعت تاثیر قابل توجهی برجا گذارد.
بنابراین رسانه های غیردولتی در حوزه تعامل با جهان، استفاده از فرصت های بین المللی و مقابله با تهدیدات ملی می توانند کارایی به مراتب فراتر از عملکرد کنونی صداوسیما را محقق کنند.
5-4-4- اقتصاد
عرصه اقتصاد از مهمترین وحساس ترین حوزه ها برای فعالیت رادیو تلویزیون خصوصی محسوب می گردد.
نگاره 14تاثیر نظام متکثر رادیو تلویزیونی براقتصاد

برای این صنعت دارا بودن توجیه اقتصادی، قدرت بازگشت سرمایه، بهره وری مناسب، قابلیت جذب مخاطب هدف وتامین رضایت مخاطب، مولفه های اصلی دوام وپایداری است.
اگرچه در عرصه رادیو تلویزیون خصوصی ممکن است برخی احزاب، گروهها ونهادهای فرهنگی واجتماعی با اهداف غیراقتصادی قصد فعالیت داشته باشند وبه طور مستقیم سودآوری برای این گروه مد نظر نباشد اما اثر بخشی که ناشی از مولفه های فوق است به نوعی جایگزین سودآوری در این نوع رسانه ها می گردد وبازهم نیاز به جذب وتامین رضایت مخاطب وافزایش بهره وری به صورت جدی مطرح می باشد.
منابع جدید
واقعیت آن است که به جهت محدودیت درآمدهای نفتی و هزینه های فزاینده سازمان صداو سیما، این سازمان با محدودیت منابع مواجه است و انحصار موجود امکان استفاده از دو منبع اصلی، سرمایه بخش خصوصی و همچنین سرمایه بخش تعاون را ممکن نمی سازد. از این رو لغو انحصار می تواند زمینه ساز ورود سرمایه های این بخش ها به صنعت رادیو تلویزیون گردد، به ویژه بخش تعاون که از سرمایه های کوچک و حتی بالقوه مردم مانند توانمندی انسانی و امکانات تولید محتوا برخوردار است، در یک سازمان رسانه ای که از جذابیت و انعطاف پذیری بالایی در بکارگیری نیروی انسانی سود می برد می تواند منابع عظیمی را به سوی صنعت رادیو تلویزیون سرازیر کند.
رقابت وبهره وری
مهمترین فرصت بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد رادیو تلویزیونی، ایجاد رقابت با سازمان صداوسیما در تولید با بهروه وری بیشتر وجذب آگهی های بازرگانی است.
انحصار سازمان صداوسیما موجب شده است تا از یک سو این سازمان با بدنه بسیار بزرگ خود که شامل حدود 30هزار پرسنل مستقیم و هزاران پرسنل مرتبط وبرون سپاری شده می باشد، از کارامدی پایین وسوء مدیریت رنج ببرد واین ناکارامدی زمینه را برای موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی در رقابت با صداوسیما فراهم می آورد.
هزینه پایین تولید محتوا در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای تولید کننده محتوا، از دیگر مزیتهایی است که بخش خصوصی می تواند با تولید ارزان وبا کیفیت محتوا قدرت رقابت بین المللی نیز بدست بیاورد.
از سوی دیگر انحصار صداوسیما موجب شده است تا این سازمان تعرفه تبلیغات تلویزیونی را به طرز غیرقابل توجیهی افزایش دهد هم اکنون تعرفه رسمی پخش آگهی تلویزیونی در سازمان صداوسیما برای هرثانیه پخش حدود یک میلیون تومان است که این مبلغ با توجه به فقدان تقاضا از طریق تخفیف وپخش آگهی های رایگان تا کمتر از یک چهارم کاهش یافته است وبه طور متوسط تبلیغات در تلویزیون ایران برابر با یک تا سه میلیون ریال برای هرثانیه هزینه دارد. در حالیکه نرخ رسمی تبلیغات شبکه های ماهواره ای از جمله شبکه آی فیلم وابسته به صداسیما حدود 12دلار برای هرثانیه و در عمل، در حال حاضر بین 5 تا 10 درصد مبلغ دریافتی از سوی صداوسیما می باشد.
بنابراین رادیو تلویزیون خصوصی می تواند با استفاده از شرایط انحصاری صداوسیما، با قیمتهای رقابتی در شکاف بزرگ میان تعرفه های شبکه های ماهواره ای و صداوسیما، عمل کرده ودرحالیکه به طور طبیعی هزینه های آن نسبت به شبکه های ماهواره ای به شدت پایین تر است واز امکانات تولید وپخش با هزینه های داخل کشور استفاده می کند، با تعرفه چند برابر تعرفه شبکه های ماهواره ای ، درآمد زایی کند.
رونق صنایع داخلی
عامل مهم در حوزه اقتصاد رسانه، محدود سازی بازار تبلیغات تلویزیونی برای گروهی بسیار کوچک ومحدود از صنایع کشور است.محدودیت وممنوعیت ارائه تبلیغات تلویزیونی به شبکه های ماهواره ای برای صنایع داخلی در کنار تعرفه های بسیار سنگین تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما وهمچنین سیاستهای گزینشی وخاص حاکم بر بخش بازرگانی این سازمان موجب شده است تا بخش عمده صنایع تولیدی وخدماتی کشور وحتی موسسات فرهنگی، سیاسی واجتماعی قادر به ارائه تبلیغات تلویزیونی نباشند.
این بخش بزرگ از بازار با ورود رادیو تلویزیون خصوصی که از یک سو موجب کاهش بسیار شدید هزینه تبلیغات تلویزیونی شده واز سوی دیگر محدودیتهای سلیقه ای بازرگانی را حذف کرده وتنها محدودیتهای قانونی رابرای پذیرش آگهی بازرگانی حاکم می کند، باعث خواهد شد تا به یکباره حجم بازار تبلیغات تلویزیونی از نظر تعداد به صورت تصاعدی رشد کرده واز نظر گردش مالی نیز افزایش شدیدی پیدا کند.
این افزایش اگرچه از نظر دیدگاه انتقادی ممکن است به روحیه مصرف گرایی در جامعه بیانجامد، اما در صورت اعمال سیاستهای ترجیحی نسبت به تولیدات وصنایع داخلی می تواند یکی از عومل رونق یافتن صنایع داخلی که هم اکنون به شدت به دلیل واردات بی رویه محصولات خارجی،که از حمایتهای بین المللی و هزینه تولید بسیار پایین تری برخوردارند، گردد.
کوچک سازی دولت
عامل دیگر مهم در اقتصاد رادیو تلویزیون خصوصی محدودیتهای دولت برای تداوم افزایش بی رویه هزینه های سازمان صداوسیماست.
اگرچه سیاستهای کوچک سازی دولت از سال 1384 در چارچوب سیاستهای اصل 44 اعمال شده است، اما در حوزه صداسیما بودجه دولتی این سازمان افزایش شدیدی یافته است. به نحوی که ظرف شش سال از سال 1384 تا سال 1390 مبلغ بودجه صداوسیما از 315 میلیارد تومان به 1120میلیارد تومان رسیده، یعنی حدود 370درصد ظرف 6سال افزایش داشته است، ادامه این روند وافزایش هزینه های سازمان صداوسیما موجب می گردد تا دولت قادر به پرداخت هزینه مورد نیاز نباشد.
بنابراین تاسیس رادیوتلویزیون خصوصی که برایند تولید وپخش برنامه های دیداری شنیداری را بدون استفاده از بودجه دولتی انجام دهد در راستای سیاستهای کلی اصل 44وکاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور و استفاده از منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری توسعه وتولید می باشد.
بنابراین در اقتصاد رادیو تلویزیون خصوصی افزایش بهره وری از طریق ایجاد رقابت، معیارهای شایستگی، اتکا به منابع انسانی، مخاطب محوری صورت می گیرد وطبیعی است که بر اساس این پارامترها می توان عملکرد بسیار کارامدتری از سطح عملکرد کنونی سازمان صداوسیما دست یافت و با توجه به کاهش هزینه ناشی از افزایش بهره وری وشکوفاشدن خلاقیت ناشی از عنصر رقابت توانمندی رسانه افزایش یافته و می تواند به عرصه سودآوری وبازگشت سرمایه برسد.
هم اکنون از حدود 1120میلیارد تومان هزینه سالانه صداوسیما در سال 1390 حدود 55درصد از آن معادل 607 میلیارد تومان از طریق کمک مستقیم دولت در لایحه بودجه تامین می شود وبا احتساب سایر کمکهای غیرمستقیم در قالب مبارزه با موادمخدر وحقوق ومزایای گمرکی سهم کمک دولت در بودجه صداوسیما به شصت درصد بالغ می شود.
به بیانی دیگر نسبت درامدزایی سازمان صداوسیما به کمکهای دولتی به این سازمان 50 درصد کمتر می باشد، در حالیکه در رادیو تلویزیون خصوصی با اتکا به مولفه های فوق نه تنها شبکه های خصوصی باید 100درصد هزینه های خود را از محل درامدهای خود، تامین کنند بلکه باید پس از مدت معینی، اقدام به بازگرداندن سرمایه گذاری اولیه بهمراه سود آن نمایند تا دارای توجیه اقتصادی باشند.

مطلب مرتبط :   مقاله مدیریت ریسک زنجیره تامین، کاهش ریسک زنجیره تامین

5-4- مدل حوزه های موثر بر نظام رسانه ای
با توجه مجموعه نظرات مصاحبه شوندگان، هفت حوزه تاثیر گذار بر ساختار رسانه دیداری شنیداری در ایران، احصا شدند که عبارتند از : قدرت سیاسی، امنیت پایدار، اقتصاد، نیاز مخاطب، ایدئولوژی، خرده فرهنگها، هنر.
این هفت حوزه به روش مستقیم وغیر مستقیم بر مناسبات رسانه ای تاثیرگذار بوده و وضعیت موجود رسانه ای کشور حاصل برآیند آنها می باشد و تغییرات احتمالی در ساختار فعلی نتیجه تغییر در این حوزه ها خواهد بود.
درابتدا به صورتی اجمالی هریک از این حوزه ها را معرفی کرده و سپس تبادلات وتعاملات آنها با یکدیگر بررسی و در نهایت ارتباط آنها با ساختار رسانه ای در سه قالب وضعیت موجود(انحصار سازمان صداوسیما)، تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی و تبدیل سازمان صداوسیما به رادیو تلویزیون خدمت عمومی بررسی خواهد شد.
1-5-4- قدرت سیاسی
قدرت سیاسی: قدرت سیاسی به مجموعه قدرت رسمی وغیر رسمی در آرایش سیاسی ساخت قدرت گفته می شود که در تصمیم سازی وتصمیم گیری در نهاد رسمی نقش دارد.
قدرت سیاسی در ایران در چهار بخش :
– نهادهای رسمی تصمیم گیری در سه قوه مقننه، مجریه وقضاییه و نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت وشورای عالی انقلاب فرهنگی که مراجع رسمی تصمیم گیری در نظام هستند.
– نهاد رهبری که شامل مقام رهبری و دفتر ایشان می باشد.
– نهادهای غیرمرتبط مستقیم اما اثرگذار در تصمیم سازی مانند دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، دستگاههای امنیتی، ائمه جمعه و ..
– بافت غیر رسمی قدرت مانند گروه های سیاسی، هیئات مذهبی متنفذ و شخصیتهای غیرمسئول اما اثر گذار در تصمیم گیری می باشد.
مجموعه این چهار بخش قدرت، تصمیمات مهم وسرنوشت ساز واثر گذاردر حاکمیت را اتخاذ می کنند.
بدیهی است هریک از سه بخش قدرت رسمی، علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر تصمیمات، از طریق اثرگذاری بر تصمیمات سایر بخشها نیز در تصمیم سازی شرکت دارد. به طور نمونه در موضوع رادیو تلویزیون خصوصی، با توجه به موضوع اصل 44، بصورت طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد متولی تهیه سیاست کلی در این باره و فراهم آوردن زمینه شکستن انحصار در رادیو تلویزیون همانند سایر بخشهای اقتصادی اشاره شده در اصل 44 می باشد که در سال 1383 با

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله رعایت اصل تناسب، نیروهای مسلح