پایان نامه آموزش های مهارتی:/آموزش های مهارتی

آموزش های مهارتی از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزش برای ایجاد مهارت های لازم سرمایه انسانی است  و در این میان آموزش های فنی و حرفه ای  تلفیقی است از علم ، فن و هنر و نقش بسیار مهمی در تامین نیروی انسانی کارآمد ایفا نموده و مضمونی توسعه ای دارد. هدف از این …

مفهوم مالکیت فکری:/پایان نامه ضررهای جمعی

– مفهوم مالکیت فکری درمورد حقوق مالکیت فکری تعاریف مختلفی بیان شده که اغلب جامع و مانع به نظر نمی رسند بلکه غالباً ترجیح داده شده تا به جای تعریف، مصادیق آن  ذکر شود. اما شاید بتوان حقوق مالکیت فکری را این گونه تعریف کرد: حقوقی است که نحوه حمایت و استفاده از دستاوردهای فکری بشر را تعیین می کند …

پایان نامه رهن دریایی//اقسام رهن دریایی

اقسام رهن دریایی با دقت نظر در مواد قانون دریایی و از جمله ماده‌ی 89 می‌توان دریافت که قانون‌گذار دریایی در مبحث رهن، اقسامی قائل شده است. دلیل این تصریح آن است که علی‌رغم وجود اصول مشترک در آن‌ها، ویژگی‌های متفاوتی با یکدیگر دارند. اقسام رهن دریایی اصولاً این‌گونه نام برده می‌شود: رهن کشتی، رهن کرایه‌ی باربری و رهن بارکشتی. …

پایان نامه تیپ های شخصیتی:تیپ های شخصیتی آدلر

تیپ های شخصیتی (آدلر) تیپ سلطه جو:[1] که نگرش سلطه جویانه یا حاکم را با آگاهی اجتماعی نشان می دهند.چنین فردی بدون توجه به دیگران رفتار می کنند. نوع افراطی این تیپ به دیگران حمله کرده و آزارگو،بزهکار یا جامعه ستیز می شوند.نوع کمتر خطرناک این تیپ الکی معتاد به مواد مخدر شده ویا دست به خودکشی می زند.با حمله …

پایان نامه حقوق دریاها/: اسناد رسمي سازمان دريانوردي

الحاقیه ها (پروتکل‌ها) اسنادي مهم كه به هنگام ضرورت تنظيم اصلاحيه براي عهدنامه‌هايي صادر مي‌شوند كه تصویب‌شده‌اند ولي لازم‌الاجرا نشده‌اند. اصطلاح پروتكل كه در قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين كشورها زياد به‌کاربرده مي‌شود به‌عنوان ضميمۀ يك قرارداد يا موافقت‌نامه و توضيحات و اصلاحات مربوط به آن است. اين توضيحات و اصلاحات گاهي بدون امضاي پروتكل و از طريق مبادله نامه‌هایی كه …

پایان نامه هوش اخلاقي/:انواع تعهد سازمانی از نظر چلبی

انواع تعهد سازمانی از نظر چلبی چلبی(1375) تعهد کار را نوعی تمایل عاطفی مثبت به رعایت حقوق دیگری در قالب قواعد اخلاقی (اجتماعی) پذیرفته شده درباره ی کار تلقی می کند( مدنی و زاهدی، 1384). وی برای تعهد سازمانی چهار نوع ذکر نموده است که عبارتند از: الف- تعهد رابطه ای؛ ب- تعهد سازمانی؛ ج- تعهد حرفه‌ای؛ د- تعهد کاری(مدنی …

پایان نامه سازگاری زناشویی/:تعارض

حل تعارض تعارض تعارض یک پدیده طبیعی اجتناب ناپذیر در همه حوزه ها و فعالیت های انسانی است (برهنام[1] و همکاران 2005). تعارض در سطح کوچک بصورت عدم توافق بین دو یا چند نفر است که مانع از رسیدن افراد به اهدافشان می شود و در سطح وسیعتر بصورت جنگ آشکار درون و بین سازمانهای اجتماعی میشود (رحیم، 2002). تعارض …

انواع تجزيه و تحليل بنيادي:-پایان نامه درباره خرید سهام

مرحله توسعه يا رشد[1] در اين مرحله، شرکت­هايي که از مرحله آغازين گذشته­اند، مشخص مي­گردند. اين شرکت­ها رشد و ثروتمندتر شدن را با نرخي بيشتر از مرحله قبل ادامه مي­دهند. شرکت­ها محصول خود را بهبود بخشيده و قيمت­هايشان را پايين مي­آورند. همچنين مبالغ قابل توجهي سرمايه­گذاري را جذب مي­کنند. با توجه به ظهور توانايي­هاي بالقوه و کاهش ريسک اين شرکتها، …

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/وسیله نقلیه و ایجاد خسارت

نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت مالک وسیله نقلیه در صورتی به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مسئول جبران خسارت خواهد بود که خسارت ناشی از حادثه رانندگی باشد. تبصره 1 قانون مذکور مقرر میدارد: « منظور از حوادث مذکور در این قانون هر گونه تصادف یا سقوط یا آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز …

پایان نامه درمورد فساد عقد//شرط مفسد

شرط مفسد شرط تعهدي است كه ضمن تعهد ديگر درج می‌شود و در اثر اين امر، بستگي و رابطه ميان آن دو تعهد ايجاد می‌شود كه شرط، صورت تعهد تبعي به خود مي‌گیرد شرط يکي از اعمال حقوقي متداول بوده که در قالب تعهد اثري از خود به جا مي‌گذارد. شرط يک الزام و تعهد تبعي است که با درج …