پایان نامه مدیریت

منابع پایان نامه ارشد درباره قصد خرید مشتریان

خوشی ناشی از تعامل با تارنما، بر قصد خریدآنلاین آنها اثرگذار نبوده است.نوربخش (1391) نشان داد که ریسک از دست دادن پول و ترس از عدم دریافت سفارش تاثیر منفی به گرایش به سمت خرید اینترنتی... متن کامل

By 92, ago