پایان نامه مدیریت

منابع پایان نامه ارشد درباره قصد خرید مشتریان

خوشی ناشی از تعامل با تارنما، بر قصد خریدآنلاین آنها اثرگذار نبوده است.نوربخش (1391) نشان داد که ریسک از دست دادن پول و ترس از عدم دریافت سفارش تاثیر منفی به گرایش به سمت خرید اینترنتی... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه مدیریت

منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار مصرف کننده

امتیاز، مواد خام ویا مهارت فروش، تنها وقتی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهدکه بتواند نیازها و خواسته های مصرف کننده را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابل(مشتری) برآورده کند که... متن کامل

By 92, ago