No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ترک فعل، استعمال لفظ، تصور و تصدیق، مذاهب اسلامی

در مورد خواب نیز همانگونه که در مفاهیم قبل عنوان گردید، گفتیم خواب حالت یا وضعیتی است که ریتم فعالیت مغز کاملا دگرگون میسازد. در زمان خواب هوشیاری انسان از بین می‌رود و هشیاری انسان... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع طبقه بندی، اختلالات خواب، اختلالات روانی، فیزیولوژی

صورت‌می گیرد، حال برخی از افراد هستند که به علت استعدادهای درونی و بالقوه و تعلیمات خاص، دارای توانایی و قدرت خارق العاده‌ای شده به نحوی که می‌توانند با غلبه و تسلط به اراده... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع استرس، اختلالات خواب، بزرگسالان، اعمال مجرمانه

مبتلا بیشتر می‌گردد.۱۱۴ بیماران مبتلا به خوابگردی رفتار غریبی دارند و آن مشابه رفتار افراد مبتلا به اختلالات تجزیه‌ای۱۱۵ است. خستگی شدید و محرومیت قبلی از خواب موجب تشدید حملات... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اختلالات خواب، خواب آلودگی، اختلالات روانی، میل جنسی

و زیاد به وضوح قابل مشاهده است. از دیدگاه روانپزشکی حرکت در خواب از یک سلسله رفتارهای پیچیده تشکیل شده است، که غالباً در ثلث اول شب و ضمن خواب شروع می‌شود. در این حالت ممکن است فرد از... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری، حقوق جزا، ارتکاب جرم، شبکه عصبی

مسؤولیت کیفری اگر ادعا شود که یکی از مباحث بسیار مشکل حقوق جزا همان مسئولیت کیفری است، مسلماً در این ادعا سخنی بگزاف گفته نشده است، زیرا در شرایط فعلی حقوق جزا لازمه اعمال مجازات به... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ترک فعل، قانون مجازات، مجازات اسلامی، ارتکاب جرم

محسوب می‌شد.۵۸ جرم از دیدگاه قانون: از نظر قانونی، جرم عبارت است از عمل یا ترک عملی که قانون آن را پیش‌بینی کرده و برای ارتکاب یا ترک آن مجازات تعیین نموده باشد.۵۹ و اصول کلی بر این... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، حقوق کیفری، قرآن کریم، نظم اجتماعی

نمی‌دهند.۴۶ به عبارت دیگر، نمی توان فرد را به انجام کاری وادار نمود، که در حالت عادی آن را انجام نمی‌دهد. ممکن است، افرادی که تحت تاثیر هیپنوتیزم مرتکب جرم می‌شوند، به این علت باشد،... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه، طلاق، روانشناسی، اصول اخلاقی

واکنش به محرک‌های خارجی در مقایسه با حالات بیداری مشخص می‌شود.۳۰ بنابراین حالت اغماء که زندگی شخص حالت نباتی داشته و فرد زمان، ‌مکان و اطرافیان خود را نمی‌شناسد و نمی‌تواند... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع خودآگاهی، ناخودآگاه، طلاق، حقوق کیفری

ی میرود، اما به جای ورود مجدد به مرحله یک وارد مرحله جدیدی میشود که شکل متفاوتی از خواب به نام خواب حرکت سریع است. خواب حرکت غیر سریع چشم، خواب آرام هم نامیده میشود. زیرا به طور معمول... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، فیزیولوژی، مسئولیت کیفری، مسوولیت کیفری

روانپزشکی و روانشناسی، مطرح گردیده است.از طرفی نیز، در گذشته نظر به اینکه خواب به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت جزائی، در حدیث رفع عنوان گردیده این مبحث نیز آنگونه که باید و شاید،... متن کامل

By admin2, ago