پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان listening، language، pronunciation

.1984). Listener may listen to the appropriate tape recording based on their level or they may be helped by the teacher to understand better. Although they may comprehend what has been said on tape recording, they have problem in real life communication when they miss some important details (Brown, G., 1977; Brown, J.D, 2006;... متن کامل

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان listening، Dr.، Introduction………………………………………………………………………

ALITY OF PRESENTATION OF THE THESIS SUBMITTED BY MOJGAN AMINAEI ENTITLED: THE IMPACT OF CONTRASTIVE ANALYSIS BASEDPRONUNCIATION TEACHING ON IRANINAN EFL LEARNERS’ LISTENING COMPREHENSION AS PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUREMENTS FOR THE DEGREE OF M.A. IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE, ARE ACCEPTED AND APPROVED BY... متن کامل

By mitra8--javid, ago