دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد اقتصاد کشاورزی، مناطق روستایی

این رشته در یزد منسوخ شده است.2-3-2-14 دارایی بافی :پارچه های دارایی که در سالهای گذشته در یزد تولید می گردید تماماً از ابریشم طبیعی بوده و از رنگهای سنتی و گیاهی نیز استفاده می شده ولی در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد ویژگی های اساسی، مناطق روستایی

2-3-4 اهمیت صنایع دستی مهمترین نقش واهمیت صنایع دستی عبارتنداز:1-سهم صنایع دستی در تولیدات ملی:بیش از 90 درصد ارزش داده دراین رشته (نیروی کار،مواد اولیه ، وسایل وابزار کار)درداخل کشور... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد اوضاع واحوال، شهرهای جدید

شناخت حد پیشرفت هنر و صنعت نساجی ایران و همچنین استان یزد در دوران بسیار گذشته (مادها وقبل از آن )به علت فقدان آثار منسوجات آن عصر ، کاری بس دشوار می نماید؛ با این وجود با بررسی بر روی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دریای کاسپین، صنایع دستی

اما نساجی سنتی یزد را به صورت عامیانه در یزد شعربافی می گوید اما شعربافی چیست ؟ به مجموع مشاغل نساجی سنتی یزد از قبیل دارایی بافی ـ احرامی بافی ـ ترمه بافی بافت دستمالهای سنتی و شال و... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد جهانگردی، سازمان فضایی

انجام امور خاص پزشکی که در کشور خاصی غیر قانونی محسوب می شود مثل سقط جنین و مرسی کیلینگبرای مراقبت های پیشرفته پزشکی که در کشوری وجود ندارد.درمواردی که اقدامات پزشکی با نوبت های... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد انگیزه ها و اهداف، جهانگردی

ب) فاصله مکانی ج) انگیزه ها و اهداف مسافرتبنابراین جهانگرد به کسی اطلاق می شود که مدت زمان سفر او بیش از 24 ساعت و کمتر از 12 ماه بطول انجامد، فاصله مکانی مسافرت باید بیش از 70 کیلومتر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد توسعه صنعت گردشگری، گردشگری ورزشی

گردشگر درمانی هم همیشه وجود داشته ولی تا قبل از قرن هجدهم اهمیت چندانی برای آن قائل نبودند در انگلستان این بخش به شهرهای دارای چشمه های آب گرم اختصاص داشت و عموماً مناطقی که آب های... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد خرید اینترنتی کتاب، اقتصاد کشاورزی

گردشگری همایشی: برای شرکت در همایش ها و بازدید از مناطق. گردشگری الکترونیک: همان E-Tourism که در بر گیرنده اطلاعات و انجام بخش اعظم سفر به صورت مجازی می باشد.طی چند دهه اخیر اشکال دیگری از... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد کمک هزینه تحصیلی، ویژگی های اخلاقی

همچنین برخی از صاحب نظران، گردشگری را در قالب یک شبکه مبدا – مقصد مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال تعریفی ازPearce(1989) در رابطه با گردشگری را در زیر آورده ایم:گردشگری فعالیتی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد بازتولید فرهنگی، موانع و مشکلات

ـ نازفر فرقانی (1385) در پایاننامه خود تحت عنوان ” بررسی انگیزشها و عوامل اجتماعی موثر بر انتخاب مقصد گردشگران”، امکانات رفاهی، جاذبههای محیطی، نوع برخورد مردمان منطقه گردشگری،... متن کامل

By مدیر سایت, ago