دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه معیارهای اخلاقی، کودک و نوجوان

• دوست داشتن: هر کودک یا نوجوان احتیاج به دوست داشته شدن دارد . او باید احساس کند برای کسی یا کسانی مهم و با ارزش است وافرادی که اطرافش هستند در مقابله با حوادث و یا خطرات احتمالی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه افزایش نرخ طلاق، مشخصات برجسته

2ـ کودکانى که از خانواده خود جدا شده‏اند و موقتا در مأمنى مانند خانه‏هاى متروک و سایر ساختمان‏ها، پناهگاهها و سرپناه‏ها زندگى مى‏کنند و یا از منزل یک دوست به منزل دوست دیگر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

توسعه و تجهیز منابع انسانى براى کار با کودکان و نوجوانان خیابانى در مؤسسات دولتى و غیر دولتى. تجهیز و فعال نمودن نهادهایى که در سطح شهردارى‏ها، دولت و سازمان‏هاى غیر دولتى، با حقوق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه مددکاری اجتماعی، سازمان بهزیستی

14- شاوردی ، تهمینه (1383) نگاهی به وضعیت کودکان خیابانی ،روسپیگری ، کودکان خیابان و تکدی . مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران . انتشارات آگه . 15- دانشگاه علوم بهزیستی و... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه آموزش مهارت های زندگی، کودکان و نوجوانان

شناخت بهترین راه برای دوست داشتن وتربیت کودکان ونوجوانان،دشوار است ،گاهی متوجه رفتار هایی می شوید که ممکن است باعث تعجب شما شود . برای آگاهی از نحوه عملکرد تربیتی وبرخورد با کودکان... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه نظریه یادگیری اجتماعی، مهاجرت و حاشیه نشینی

علل فرار در خانواده های تک سرپرست تحت تکفل مادر فشارهای مضاعف سرپرستان سببی یا نسبی دارای حق حضانت ، احصان حقارت کودک در جمع شبه خانواده موجود ، فاششدن راز کودک در بین اهالی محل و... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه کنترل اجتماعی

البته در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی ، نظریات دیگری نیز مطرح شد که با تاکید بر جنبه های دیگری ، سعی در رفع نقایص نظری سادرلند نمودند که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم .گلیزر در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه کودکان و نوجوانان، انحرافات اجتماعی

1_ تعریف کجرفتاری  2- پیامدهای اعمال کنترل اجتماعی در مورد آنان که کجرفتار تعریف شده اند. اینن نظریه کجرفتاری را مفهومی ساخته جامعه می داند ، یعنی گروهی در جامعه با تصویب قوانینی که... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه اختلالات جنسی، دانشگاه علوم پزشکی

·        مورد سوء استفاده و آزار جنسی ، جسمی و عاطفی قرار گرفتن ·        دچار از خود بیگانگی شدن ·        عدم رشد و تکامل روانی – عاطفی ·        خطرات و حوادث ناشی از زندگی در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه کودکان و نوجوانان، اضطراب و افسردگی

universty, kingston, ontario, 1990. – Scanlon, and other Street children, 1998.– Stelf, M. The new homeless: A national perspective, in the homeless inContemporary society, eds R.D. Bingham, R.E. Green S.B. White, SageNewbury park, CA, 1987.– Wright, J, D. Address unknown: The Homeless in America, Aldine,... متن کامل

By مدیر سایت, ago