پایان نامه ها

مقاله رایگان درمورد ارتکاب جرم، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم

“دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی می توانند اقدام به تحقیقات مقدماتی نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند”. بنابراین اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن... متن کامل

By mitra5--javid, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان درمورد حقوق متهم، قانون مجازات، محل وقوع جرم

رفع آن خواهد بود.” و همچنین در ماده 133 نیز می گوید: “‌کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختص او باشد لیکن می تواند از دیوار مختص خود روزنه ... متن کامل

By mitra5--javid, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان درمورد قاعده لاضرر، محل سکونت، حقوق متهم

“‌دید زدن به خانه و نگاه به نامحرم گناه است و صاحب خانه حق دارد سنگ یا چیزی به طرف او پرتاب کند و ضمانتی هم بر او نیست حتی اگر به درون خانه های دور با ابزاری نگاه کند. مثل آن است که از... متن کامل

By mitra5--javid, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان درمورد اسناد حقوق بشر، حقوق بشر، قرار بازداشت موقت

ارتباط آنها با حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان است؛ و مراد از غیر قابل سلب بودن آن است که حکومت در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب آنها باید دلیل... متن کامل

By mitra5--javid, ago