پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد مناطق شهرداری، منابع اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات

ورودیهای شهر را در خود جای داده وظیفه سنگین هدایت زائرین و مسافران را به اماکن زیارتی و گردشگری بعهده دارد. منطقه هفت در جنوب شرق مشهد با مساحتی بالغ بر 3200 هکتار محدوده خدماتی واقع... متن کامل

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها، مدل ترکیبی

نظرگرفتن فرضیات محدودیتهای تئوریک روی تابع تولید نیست(قصیری ودیگران،1386: 5). 2-5.مدل تحلیل پوششی دادهها3روش تحلیل پوششی مبتنی بر یکسری بهینه سازی با استفاده از برنامهریزی خطی میباشد که... متن کامل

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، منابع اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات

ورودیهای شهر را در خود جای داده وظیفه سنگین هدایت زائرین و مسافران را به اماکن زیارتی و گردشگری بعهده دارد. منطقه هفت در جنوب شرق مشهد با مساحتی بالغ بر 3200 هکتار محدوده خدماتی واقع... متن کامل

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها، مدل ترکیبی

نظرگرفتن فرضیات محدودیتهای تئوریک روی تابع تولید نیست(قصیری ودیگران،1386: 5). 2-5.مدل تحلیل پوششی دادهها3روش تحلیل پوششی مبتنی بر یکسری بهینه سازی با استفاده از برنامهریزی خطی میباشد که... متن کامل

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، کیفیت زندگی، افراد مبتلا

واقعی خانواده و تخیلات کودک تقویت می شوند هر چیزی که در محبت کودک نسبت به والد مخالف و هماهنگ سازی با والد همجنس تداخل کند در پیدایش هویت جنسی طبیعی دخالت می کند. یکی دیگر از فرضیات... متن کامل

By mitra5--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت زندگی، بهبود کیفیت، صفات شخصیت

شیوه های بهبود کیفیت زندگی یکی از افرادی که در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کار کرده است، گودوین54 است، وی در یکی از تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که دو عامل بر کیفیت زندگی مؤثر... متن کامل

By mitra5--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره فرزند پروری، هویت جنسی، شیوه های فرزند پروری

د شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد. فرضیه های اصلی تحقیق: الف) بین سبک های والدینی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار تفاوت... متن کامل

By mitra5--javid, ago