دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

توضیحات:لیلی و مجنون: لیلی دختر سعد، زنی از قبیله ی بنی عامر عرب است که طرف عشق مجنون قرار گرفت. مجنون لقبی است که به قیس، پسر ملوح (رئیس قبیله ی بنی عامر) داده اند… . بر طبق روایت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فیل‌ها، ، داستان، خرگوش‌ها، (همان:، مأخذ

درختان سرسبز در تصاویر، فصل بهار را تداعی می کند. حکایت مأخذ نیز با بیان نکردن زمان داستان، به این شکل به مکان اشاره می کند: «آورده اند که ماهی خواری بر لب آبی وطن ساخته بود، و به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ماهی‌خوار، ، خرچنگ، (همان:، داستان، حکایت

ه می کند. 3-4-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلیالف. بخشی از متن بازنویسی شده« من در این مورد خیلی فکر کردم. ما زورمان به صیاد نمی رسد و در مقابل او کاری نمی توانیم بکنیم. ولی من فکر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

، داستان، خرگوش، شکار، (همان:، حیوانات

آن جاست و با خشم به او نگاه می کند. نعره کشید: «ای شیر گستاخ! حال کارت به جایی رسیده که شکار مرا می گیری؟.» او به تصویر خودش در آب خیره شد و این بار با صدای بلندتری فریاد زد: «حالا این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

-4- عناصر داستان– پیرنگ روابط علی و معلولی ساده و اندک، حوادث داستان را به هم پیوند زده است: به دلیل مسیر تنگ عبور مار، سر او زخمی میشود و سرانجام نیز جان خود را از دست میدهد، زیرا... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

کودک، بازنویسی، شیخی، است. -، حکایت، مأخذ

ه است، بی توجهی به آراستن کلام با آرایه های ساده و زیبا است.– شیخی در صفحه ی عنوان و یا جلد کتاب به نوع کار خود اشاره نمی کند و تنها خود را پدید آورنده ی این مجموعه می داند. در حالی که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رودابه، داستان، سلمان، دختر، موش، کودک

کجا برود. سلمان دلش برای بچه موش سوخت. به آرامی آن را از زمین برداشت و در برگی پیچید تا به خانه ببرد. ولی در راه با خود گفت: «زنم با دیدن این بچه موش حتماً ناراحت می شود. کاش خداوند به... متن کامل

By 92, ago