0 Comments

 دستگاه تسمه کش

 دستگاه تسمه کش دستی این دستگاه همانطور که از نام آن پیداست، با استفاده از نیروی دست انسان کار می‌کند. از دستگاه تسمه کش دستی می‌توان برای بسته‌بندی محصولات با اندازه‌های گوناگون استفاده کرد. تسمه‌ی مورد استفاده در این دستگاه تسمه‌ی پلاستیکی است و عموماً از آن در باربری‌ها برای محکم کردن بسته‌بندی‌ها و یا […]

0 Comments

اهمیت چگونگی شستشوی فرش دستبافت

فرش دستباف، یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های فرهنگی ایران به‌شمار می‌آید که به سبب ظرافت و نفاست بسیار، ارزشی ملی و جهانی دارد. عمده کاربرد فرش دستباف از هر نوع و هر جنسی که باشد، از حساسیت بسیاری برخوردار است و این عامل باعث می‌شود تا مراقبت‌های ویژه‌ای برای نگهداری آن نیاز باشد. فرش دستباف […]

0 Comments

10 تفریح پرطرفدار کیش به رأی گردشگران!

تفریحات پر طرفدار کیش می‌دانید چه چیزی را همه دوست دارند؟ اینکه بدون صرف زمان و هزینه‌ی زیاد، به بهترین نتایج برسند! شک ندارم شما هم از بررسی بیهوده‌ی سایت‌های ایرانی خسته شده‌اید و به دنبال یک جواب واقعی می‌گردید. چیزی که شما به شدت نیاز دارید، یک راهنمای تفریحات کیش است. البته باید بدانید که تمام […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت های …

پارسائیان، علی (۱۳۷۳) ساختار مطلوب سرمایه، تحقیقات مالی، س اول، ش۲، ص۹۱ تا ۱۱۰٫ ۶٫پورحیدری، امید (۱۳۸۲) نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی ش ۱۶ ، ص۶۰ پی. نوو، ریموند”مدیریت مالی”علی جهانخانی و علی پارساییان، سمت، تهران، ۱۳۸۷، چاپ دوازدهم، جلد دوم . […]

0 Comments

فایل – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

۶۰۵/۳۷- ۶۴۶/۲۶۶ ۰۰۶/- ۱۳۹/- ۸۸۹/ همان‌طور که در جدول (۴-۱۴)ملاحظه می‌شود، ،ضریب متغیر مستقل بیانگر این است که اهرم مالی وسود هر سهم رابطه مثبت وجود دارد. لیکن، با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری در بررسی رابطه اهرم مالی شرکت(نسبت بدهی ها) به عنوان متغیرجایگزین ساختار سرمایه شرکت و سود هر سهم sig=0.603>0.05)) می […]

0 Comments

بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

۱۰۱ جام دارو ۱۰۲ پگاه اصفهان ۱۰۳ اما ۱۰۴ سیمان مازندران ۱۰۵ مس باهنر ۱۰۶ سیمان کرمان ۱۰۷ لاستیک سهند ۱۰۸ سیمان صوفیان ۳-۶- روشهای جمع آوری اطلاعاتجمع آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه۳ای برخوردار است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش کتابخانه ای و عمدتاً از روی صورتهای مالی شرکتهای […]

0 Comments

پژوهش – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

ei = مقدار خطاضریب همبستگی چندگانه رابطه بینYi و ترکیب خطی چندینx را بیان می کند. برای آزمون فرضیه ها، اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته آزمون می شود. مدل یک ضریب βi به متغیر i ام اختصاص می دهد و این فرض را آزمون می کند که آیا هر یک ازβi صفر هستند یا خیر (هومن، ۱۳۸۰)ضریب تعیین شاخصی است که نسبت […]

0 Comments

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

تحقیقات بنیـادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند. تحقیقـات بنیـادی بـا تعیین روابط میـان پدیده ها به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. […]

0 Comments

تحقیق – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): برابر است با نسبت سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکتسود هر سهم (EPS): برابر است با نسبت سود خالص به تعداد سهام عادی۳-۴-۲- متغیرهای مستقلساختار سرمایه (اهرم مالی): بر اساس تئوری ساختار سر مایه اهرم مالی دباید بر اساس ارزش بازار اندازه گیری شود اما در بسیاری از مطلعات تجربی […]

0 Comments

بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

ساختار دارائی ها ترجیحیمصالحه ++ لانگ و مالیتز(۱۹۸۵)؛ چونگ(۱۹۹۳)؛ والش و ریان(۱۹۹۷) جدول ۲-۱ : نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی ومصالحه ( چن ، ۲۰۰۴)۲-۲-۳-۱-گروه صنعتتحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می باشد دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می باشد آن است که هر صنعت […]