نمایش نتایج برای "مدیریت سود"

پایان نامه درمورد مدیریت سود-اقلام نقدی سود

اقلام تعهدی و اقلام نقدی سود: در دنياي واقعي، دريافت ها و پرداختهاي نقدي در دوره هايي اتفاق مي افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات و رويدادهاي ايجاد كننده آن ها متفاوت است و همين امررابطه بين كيفيت حسابرس و قابليت اتكاي اقلام تعهدي باعث ميشود تا استفاده از اقلام تعهدي (فرض تعهدي) براي اندازه گيري نتايج عملكردواحد تجاري، …