دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

توضیحات:لیلی و مجنون: لیلی دختر سعد، زنی از قبیله ی بنی عامر عرب است که طرف عشق مجنون قرار گرفت. مجنون لقبی است که به قیس، پسر ملوح (رئیس قبیله ی بنی عامر) داده اند… . بر طبق روایت... متن کامل

By 92, ago