دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آمریکا، جنگ، بینالمللی، امپراتوری، نظامی، علی(علیهالسلام)

علی(علیهالسلام) مالک اشتر را بهعنوان فرماندهی لشکر، برای مقابله با سپاهیان معاویه گسیل داشت، به او سفارش کرد که: ای مالک، بر حذر باش که مبادا تو، با آن قوم جنگ را آغاز کنی پیش از... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

با توجه به هزینهی بالای درگیری مستقیم و تجربهی ناخوشایند حضور مستقیم نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، محافل آمریکایی نگاه خود را از قدرت سخت به استفاده از قدرت نرم معطوف کردند. در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ایالات، آمریکا، شهری، حکمرانی، نیویورک،

کنندگان جوامع شهری حمایت کرده و بر تغییرات سیاسی در سطح ملی و محلی تأثیر می گذارند69. در ضمن لازم به یادآوری است که در مراحل دیگر سازمان برنامه مدیریت شهری و برنامه توسعه سازمان ملل... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دیپلماسی، آمریکا، رادیو، رسانهای، رادیوهای، بینالمللی

ه «دیجیتالوماسی»45، بر این باور است که آمریکا از سال 1998 با راهاندازی دفتر مدیریت منابع اطلاعات در وزارت امور خارجه، پیشرفت قابلملاحظهای در توانایی برای درک و رویارویی با حوادث و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حزب، بحرین، لبنان، حریری، آمریکا، شیعه

آمریکایی بیروت معتقد است که حزب الله درابتدای تاسیس خود بسیاری از نظریات راجع به یک لبنان مستقل رارد می کرد وخواهان ادغام این کشور دروطن بزرگ اسلامی بوده است.(حمزه،125،1372). حزب الله... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

با وجود ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت وصدور قطعنامه1696 این شورا علیه این کشور،ایران ضمن تاکید برحفظ حقوق خود ورد هرگونه مصالحه برسرآن،علی رغم اتخاذ گفتمان جنگ طلبی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آمریکا، ایالات، درصد)،، کنوانسیون، آمریکا،، پیشگیری

فقط به تعریف جرایم می پردازد و در خصوص جرایم اقتصادی معیاری به دست نمی دهد.ویژگی های جرم شناسی این کنوانسیون: 1- در ماده ی 9 کنوانسیون موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آمریکا، جرائم، جرایم، پولشویی، مخدر، ایالات

راه‌حل‌های «دولت‌گستر» که تمام بخش‌های تابع دولت را در بر گیرد و گاه حتی ترکیب راه‌حل‌های «جامعه‌گستر» برای مسائل و مشکلات سیستم پیچیده است. تنها راه موفقیت در این کار، آموختن... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

امنیت، ایالات، به‌عنوان، آمریکا، سال‌های، آژانس

آغاز، راه اندازی و توسعه فعالیت اقتصادی شان ایجاد شده است و انواع وام های تجاری، حوادث غیر مترقبه و …. را به ارزش ۴۵ میلیارد دلار اعطا نموده است. این اداره بزرگترین حامی مالی... متن کامل

By 92, ago