دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، وکالت، عقد، ، قرارداد، حقوقی

خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به... متن کامل

By مدیر سایت, ago