دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چارچوب‌ها، رسانه‌ها، رسانه‌ای، چارچوب‌سازی، مخاطبان، می‌کند.

می‌طلبد. بنابراین وقتی شرکت‌کنندگان در یک جنبش یا رفتار جمعی، وضع سیاسی خاصی را چارچوب‌سازی می‌کنند، معنایی از آن به دست می‌دهند و حوادث مرتبط با آن را به‌گونه‌ای تفسیر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فناوری‌های، جسم، بودریار، سایبرنتیک، 1388:، (شایگان

تجربه درمی‌آید و به امر مادی تعلق پیدا می‌کند، برای اینکه قابل فهم شود تبدیل به واژه و نمادهای بصری می‌شود و در ذهن ما جا می‌گیرد. از این رو، حتی آنچه واقعیت می‌دانیم، تصویر یا... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیار، مهاجر، جهش‌یافته، عام‌گرایی، می‌داند، فرهنگ

منفعت فوری است. او هیچ آرمانی ندارد، نه مؤمن است و در میان امت جای دارد و نه شهروند جامعه‌ای مدنی است، بلکه جنبه‌های منفی و زیانبار هر دو را با خود دارد؛ غرب‌زده است اما غربی نیست.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرهنگ، بشر، شبکه‌ها، می‌کند.، تاریخی، ریشه‌ای

معرفت‌شناسی، الهیات و هستی‌شناسی از این الگو تأثیر پذیرفته‌اند. فلاسفه همواره در جست‌وجوی بنیاد83 و ریشه84 بوده‌اند. آنها نظام‌هایی رده‌بندی‌شده ایجاد کردند «که شامل مراکز... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مبدأ، عقل، بشر، معاد، دینی، ذهن

همیشه و از همه‌سو قابل گسترشند و از هر نقطه که جغرافیای شبکه را بنگریم با یک سطح همگون و هم‌افق روبه‌رو می‌شویم. چنین ساختاری با پی‌شکل اندیشه دینی و حتی روح عقل‌گرایی غربی که تا... متن کامل

By مدیر سایت, ago