دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چارچوب‌ها، رسانه‌ها، رسانه‌ای، چارچوب‌سازی، مخاطبان، می‌کند.

می‌طلبد. بنابراین وقتی شرکت‌کنندگان در یک جنبش یا رفتار جمعی، وضع سیاسی خاصی را چارچوب‌سازی می‌کنند، معنایی از آن به دست می‌دهند و حوادث مرتبط با آن را به‌گونه‌ای تفسیر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

۶. نقل‌قول از شواهد، منابع و کارشناسان معتبر مثلاً در گفتگوهای خبری.3-3-2- نظریه انگاره‌سازی29 انگاره به معنای وهم، گمان و پندار است. «ارائه انگاره از شخصیت‌ها، مکان‌ها، اشیاء و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فناوری‌های، جسم، بودریار، سایبرنتیک، 1388:، (شایگان

تجربه درمی‌آید و به امر مادی تعلق پیدا می‌کند، برای اینکه قابل فهم شود تبدیل به واژه و نمادهای بصری می‌شود و در ذهن ما جا می‌گیرد. از این رو، حتی آنچه واقعیت می‌دانیم، تصویر یا... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

در این فصل، مبانی نظری متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، یعنی فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی هویت مورد بررسی قرار می‌گیرد. فضای مجازی و هویت، مفاهیمی چندبُعدی هستند که لازم است... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیار، مهاجر، جهش‌یافته، عام‌گرایی، می‌داند، فرهنگ

منفعت فوری است. او هیچ آرمانی ندارد، نه مؤمن است و در میان امت جای دارد و نه شهروند جامعه‌ای مدنی است، بلکه جنبه‌های منفی و زیانبار هر دو را با خود دارد؛ غرب‌زده است اما غربی نیست.... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

هویت پست‌مدرن. در پست‌مدرنیسم، بر هویت غیرذاتی، تاریخی و سیال انسان و نیز پراکندگی و تجزیه فرد تأکید می‌شود. هر فردی همچون موزائیک، مجموعه‌ای از تعارض‌ها و اجزاء گوناگون است. از... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرهنگ، بشر، شبکه‌ها، می‌کند.، تاریخی، ریشه‌ای

معرفت‌شناسی، الهیات و هستی‌شناسی از این الگو تأثیر پذیرفته‌اند. فلاسفه همواره در جست‌وجوی بنیاد83 و ریشه84 بوده‌اند. آنها نظام‌هایی رده‌بندی‌شده ایجاد کردند «که شامل مراکز... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

2. مک‌‌لوهان و اثر هویتی رسانهخنثی نبودن رسانه و تأثیر قالب رسانه بر هویت کاربران آن، یکی از دستاوردهای مهم مارشال مک‌لوهان است. به نظر مک‌لوهان مهم‌ترین اثر رسانه‌ها این است که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مبدأ، عقل، بشر، معاد، دینی، ذهن

همیشه و از همه‌سو قابل گسترشند و از هر نقطه که جغرافیای شبکه را بنگریم با یک سطح همگون و هم‌افق روبه‌رو می‌شویم. چنین ساختاری با پی‌شکل اندیشه دینی و حتی روح عقل‌گرایی غربی که تا... متن کامل

By 92, ago