دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکالت، وکیل، عزل، اسناد، عقد،

بعد از اینکه شرط یا صفت، حاصل شد دو حالت وجود دارد: آنچه بخاطر تعلیق، باطل می شود عقد وکالت است. امّا اذنی که فقط مباح بودن تصرف است، باطل نمی شود؛ مانند اینکه در ضمن وکالت، عوض مجهولی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدارک، قرارداد، پیمانکار، “، حقوقی، اسناد

ه اضافی و پیش بینی نشده ایجاد می کند . علت توقف کار ممکن است شرایط پیش‌بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار – مانند قطع برق و یا سوخت به مدت طولانی و یا تداوم شرایط خاص و نامناسب جوی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پیمانکار، مناقصه، قرارداد، تاخیر، ادعا، کارگاه

دیوار متر طول (قیمت کلی) قیمت ارائه شود- محوطه متر مربعی – اتاقک حضور و غیاب و پارکینگ وسقف در قالب محوطه سازی قیمت ارائه شود.مضاف بر آن ، پس از قبول دعوتنامه و درخواست اوراق مناقصه... متن کامل

By مدیر سایت, ago