دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باغ، باغ‌های، زیبایی، خشت، استخر، فواره‌های

کریپتومریا – چینی – به ژاپنی – ابریشم مصری- ماگنولیا گیاهان مناسب کاشت در شیبها: ار غوان – سنجد و…گیاهان مناسب جلوگیری از فرسایش خاک : توسکا قشلاقی- چنار- بید مجنون – اقاقیا – توت... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باغ، فردوس، قنات، کاشانک، خیابان، شاه

حاضر، ازشمال به میدان تجریش و ابتدای خیابان ولیعصر، از جنوب به بزرگراه مدرس و خیابان فرشته ازشرق به خیابان دربندی و انتهای آفریقا و از غرب به خیابان ولیعصر و پل پارک وی محدود می گردد... متن کامل

By مدیر سایت, ago