دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، عقلانیت، قضاوت‌های، (نگ.، براون، معرفتی

در شناخت انسان، بر منابع ارزیابانه‌ی عقلانیت تأکید نموده است. بر این باورم که تأکید بر ربط و اهمیت نقش قضاوت نه تنها بعد بسیار مهم عقلانیت علمی را آشکار می‌سازد بلکه در نهایت ماهیت... متن کامل

By مدیر سایت, ago