دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فناوری‌های، جسم، بودریار، سایبرنتیک، 1388:، (شایگان

تجربه درمی‌آید و به امر مادی تعلق پیدا می‌کند، برای اینکه قابل فهم شود تبدیل به واژه و نمادهای بصری می‌شود و در ذهن ما جا می‌گیرد. از این رو، حتی آنچه واقعیت می‌دانیم، تصویر یا... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حواس، جهش‌یافته، سنتی، می‌کند.، مهاجر، سیار

است که در آن روابط، با کمترین میزان لختی ظاهر می‌شوند.» بنابراین به یُمن مجازی‌سازی، اشخاص، اعمال و اطلاعات ازجا برکنده می‌شوند، یا به عبارت دیگر، در فضایی نامعلوم، دردگرجا، جای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

2. مک‌‌لوهان و اثر هویتی رسانهخنثی نبودن رسانه و تأثیر قالب رسانه بر هویت کاربران آن، یکی از دستاوردهای مهم مارشال مک‌لوهان است. به نظر مک‌لوهان مهم‌ترین اثر رسانه‌ها این است که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قومی، قومیت، خاص‌گرایی، فرهنگ، ناسیونالیسم، گل‌محمدی

شدن نه‌تنها تهدیدی جدی به شمار می‌آید، بلکه فرایندی گریزناپذیر و غیرقابل برگشت هم نیست (پیترسون به نقل از گل‌محمدی 1389: 154). ذات‌باوری دیگر ویژگی خاص‌گرایی فرهنگی به شمار می‌آید.... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شیعه، ابوبکر، علی(ع)، المنار، قرآن، عقد

نیست بر شخص واحد دلالت کند. افزون بر آن، سیاق آیات نشان می‌دهد که بحث در خصوص اهل کتاب است و به دوستی گرفتن ایشان. بنابراین ولایت به معنای اولی به تصرف نمی‌تواند باشد.324 وی می‌گوید که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شکل دیگر گسترش سطحی گلفشانها83 یا جریانهای گلی84 یعنی گازهای پرفشار در حال فورانی هستند که همراه آب، گل، خرده سنگها و گاهی اوقات هم نفت مایع، از مجاری که به سطح زمین راه باز کرده اند... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دیوان، تحدید، فلات، رأی، قاره، دریای

دادگستری نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد674. در ارتباط با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، رویه قضایی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به... متن کامل

By 92, ago