دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تطبیقی، روش‌شناسی، قرآن، مفسر، تطبیقی،، شیعه

تصدیقی است.402 موضوع یک علم هم عبارت است از آن چیزی که آن علم در اطراف آن بحث می‌کند، عالمان اصول و منطق در تعریف موضوع علم گفته‌اند که موضوع هر علم، آن چیزی است که علم درباره عوارض... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تطبیقی، شیعه، نزول، شأن، آیات، تفسیری

منتظر بمانیم تا مجلّدات بعدی این تفسیر که حدس زده شده بالغ بر بیست جلد است، به چاپ برسد. المنار و المیزان تفاسیری هستند که فضای تقابل شیعی_سنی در تفاسیر را به مرحله جدیدی وارد کردند.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تطبیقی، تفسیری، تفاسیر، تبار، گونه‌های، طبقه‌بندی

تلقی‌ها هم عدم توجه به همین نکته است. سوای این تناقض آشکار و غیر قابل انکار، ظاهراً این مدل‌ها سعی دارند که میراث تفسیری گذشته را هم از رهگذر این طبقه‌بندی توصیف کنند. به طور مثال،... متن کامل

By مدیر سایت, ago