دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجلس، پارلمان، بریتانیا، انتخابات، انگلستان، عوام

اعیان لوایح صیقل خورده و نهایی می‌شوند. نظام پارلمانی به دلیل نبود قانون اساسی در انگلستان و نداشتن آیین نامه داخلی مدون بسیار منعطف است، اما به دلیل تعهد اخلاقی و اتکای جدی بر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، قرارداد، قولنامه، عقد، التزام، بیع

به استناد آن الزام به انجام معامله را در تاریخی که در قولنامه معیّن می‌شود، خواستار گردید. استناد به ماده 10 ق.م هم برای اثبات صحت و الزام‌آور بودن قولنامه کافی نیست، زیرا ماده 10 صرف... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، وعده، قولنامه، عقد، قرارداد، متعاملین

ه انجام معامله بوده است. ولی به موازات رشد تعداد معاملات و ترقّی قیمت‌ها در شهرهای بزرگ و اهمیت یافتن امر دلالی و واسطه‌گری، دیگر آن متن‌های اوّلیه جواب‌گوی مشکلات حاصله از نقض... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ازدواج، نامزدی، مادّه، تعهد، وعده، خواستگاری

بر اساس قرارداد سفارش ساخت، تا زمانی معین ملتزم به ساخت و تحویل آپارتمانی به سفارش‌دهنده شده است، امّا پیش یا پس از ساخت و تکمیل، آن را به دیگری بفروشد و تا موعد مقرّر، مورد سفارش را... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، حقوق، ملک، فقه، شفعه، احکام

دینی نیز نمی‌تواند باشد؛ چرا که صاحب خیار از کسی طلبی ندارد تا مطالبه کند. حق شفعه نیز همین‌طور است»239. در خصوص مورد اخیر یعنی حق شفعه مناقشات فراوانی وجود دارد، تا جایی که سنهوری... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، عقد، قرارداد، سفارش، التزام، روایات

د اجاره می‌باشد. چنین نیست که منافع درخت چیزی باشد و ثمره درخت چیز دیگر که از اصل تبعیت می‌کند. بنابراین اجاره کردن درخت به معنای تملیک منافع آن است که از آن جمله میوه درخت می‌باشد. ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرارداد، دینی، حقوق، حقوقی، معارض، ابطال

قولنامه به وجود آمده حق دینی است و کسی که به سود او تعهد به فروش شده هیچ حق عینی برمال پیدا نمی‌کند، پس متعهد مال خود را فروخته است. درست است که او پیمان شکنی کرده و از این حیث باید... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، ملکیت، مبیع، عقد، قرارداد، معارض

ت و مالیت وجود ندارد. دلیل اینکه ملکیت وجود ندارد آن است که بیع انشای تملیک عین در مقابل عوض معلوم است و تا زمانی که ملکیت موضوع و معروضی نداشته باشد تحقق نمی‌یابد. و از آنجا که امور... متن کامل

By مدیر سایت, ago