دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، ابراء، مدیون، سقوط، الذمه، مافی

شامل حق ثابت در ذمه می شود ، عام است . ولی ابراء مختص حقوق شخصی ای که برذمه فرد است نه بر قید ذمه ، پس عفو از این جهت نسبت به ابراء عام می باشد .1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت از لحاظ ظاهری بین... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، دین، ابراء، سقوط، مدیون، طلبکار

معنوی آن قصد سلب مالکیت خود و ایجاد مالکیت به دیگری است. برای هبه دین لازم است شخص دیگری بر آن تسلط مالکانه پیدا کند زیرا بخشش دین موجد انتقال طلب به مدیون است . 2-عمل حقوقی تبعی :... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، وکیل، قرارداد، تعهدات، قراردادی، تقصیر

ی شرایط و امتیازها و تکالیفی که پیدا می کنند، درباره ی معادله ی نسبی دو عوض با هم کنار می آیند. این شرایط چنان به هم پیوسته است که گاه اخلال در یکی از آن ها مبنای تراضی را بر هم می زند و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکیل، تعهد، ضرر، قرارداد، ق.م، اعاده

. اما برخی دیگر از خصوصیات اخلاقی، علاوه بر چهره اخلاقی، دارای چهره قراردادی هم هستند و در مورد این دسته از تعهدات هم امکان طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی برای زیان دیده وجود... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قراردادی، تعهد، وکیل، اراده، قرارداد، عقد

تعهد مربوط به فعل شخص ثالث می باشد و متعهد می تواند با اثبات این امر از خود رفع مسئولیت بکند البته فعل شخص ثالث هنگامی موجب معافیت متعهد از مسئولیت می شود که غیر قابل پیش بینی و غیر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهدات، تعهد، اخلاقی، قراردادی، ، عقد

بهبود پیدا کند خواه نه. تخلف در این نوع از تعهدات بستگی به ترک احتیاطات و مواظبت در حدود متعارف دارد در این صورت می گویند تعدی یا تفریط نموده است. ( ماده 631_ 640 ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 169... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، تعهدات، عقد، قراردادی، اخلاقی،

از طرفین هر وقت بخواهد می توانند آن را فسخ کنند ولی این ادعا درست نمی باشد زیرا در عقود جایز هم تا زمانی که عقد فسخ نشده است و پا بر جا است طرفین ملزم به رعایت تعهدات خود می باشند. ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، وکالت، عقد، ، قرارداد، حقوقی

خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به... متن کامل

By 92, ago