رحمت، ، تکامل، عذاب، خلقت، صفت

بالغفران و لایؤاخذهم عاجلا بالعصیان و لا یسلبهم نعمه بالکفران، قال: الرحیم.383 اما وقتی خداوند، کوتاهی بندگان در به جا آوردن حق خداوند و شکر نعمت های او و هم چنین در کوتاهی در... متن کامل