دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اما سپهر نشانه ای که رضاشاه در فرهنگ ترسیم کرد، با تمام ابعادش که در بالا آمد شکست خورد. نگاه ملی گرایانه ای که می توانست به یک فرهنگ محتوا محور و سازنده بدل شود، در نیمه راه با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حزب، بحرین، لبنان، حریری، آمریکا، شیعه

آمریکایی بیروت معتقد است که حزب الله درابتدای تاسیس خود بسیاری از نظریات راجع به یک لبنان مستقل رارد می کرد وخواهان ادغام این کشور دروطن بزرگ اسلامی بوده است.(حمزه،125،1372). حزب الله... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

با وجود ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت وصدور قطعنامه1696 این شورا علیه این کشور،ایران ضمن تاکید برحفظ حقوق خود ورد هرگونه مصالحه برسرآن،علی رغم اتخاذ گفتمان جنگ طلبی... متن کامل

By 92, ago