دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصدق، بریتانیا، نفت، ، ایرانیان، بی‌بی‌سی

قدرت‌طلبی رهبران مذهبی»‌ را نزد مخاطب می‌سازد و در سطحی بالاتر گفتمان «خیانت رهبران مذهبی به منافع ملی» را مد نظر دارد. در مورد آیت‌الله کاشانی نیز انگاره‌های خیانت‌کار،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، وعده، قولنامه، عقد، قرارداد، متعاملین

ه انجام معامله بوده است. ولی به موازات رشد تعداد معاملات و ترقّی قیمت‌ها در شهرهای بزرگ و اهمیت یافتن امر دلالی و واسطه‌گری، دیگر آن متن‌های اوّلیه جواب‌گوی مشکلات حاصله از نقض... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، حقوق، ملک، فقه، شفعه، احکام

دینی نیز نمی‌تواند باشد؛ چرا که صاحب خیار از کسی طلبی ندارد تا مطالبه کند. حق شفعه نیز همین‌طور است»239. در خصوص مورد اخیر یعنی حق شفعه مناقشات فراوانی وجود دارد، تا جایی که سنهوری... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، ملکیت، مبیع، عقد، قرارداد، معارض

ت و مالیت وجود ندارد. دلیل اینکه ملکیت وجود ندارد آن است که بیع انشای تملیک عین در مقابل عوض معلوم است و تا زمانی که ملکیت موضوع و معروضی نداشته باشد تحقق نمی‌یابد. و از آنجا که امور... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، مرهونه، مرتهن، رهن، تصرفات، منافی

نظریه نیز در برخی جزئیات اختلاف وجود دارد. به طور مثال اکثر فقها فرقی میان تصرفات غیرمضر و تصرفات مضر به حق مرتهن قائل نشده‌اند. در حالی که برخی دیگر نظیر مرحوم محقق اردبیلی، محقق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اجاره، بیع، عقد، قرارداد، مستأجر، اقساط

شرط، ظهور دارد در جعل حق برای مشروط‌له نسبت به مشروط علیه و به همین جهت قاعده سلطنت در حق، مانع از نفوذ تصرف منافی با حق می‌باشد و لذا تصرفات منافی باطل است؛ زیرا تصرف مزبور از سوی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مرحوم، تعهد، عقد، وفا، می‌گوید:، وجوب

رفتار معقول و متعارف است و شاید با مراجعه به عرف در اغلب موارد بتوان به همان نتیجه‌ای رسید که اصل حسن نیت اقتضا می‌کند».274 نتیجه آنچه در این قسمت بیان شد آن است که حسن نیت در حقوق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نیت، حقوق، قرارداد، می‌گوید:، حقوق‌دانان، قراردادها

. درواقع حسن نیت در اجرای قرارداد، نه در اندیشه و اراده بلکه در اعمال خارجی متجلی می‌گردد. به نظر می‌رسد منظور از حسن نیت در مقررات و ضوابط مربوط به التزامات قراردادی که نمونه بارز... متن کامل

By مدیر سایت, ago