دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حامی، دولتها، تعهد، مسوولیت، نفت

انجام دهد. نیز از جمله تعهدات دولت حامی است که مهمترین این تعهدات عبارتند از :1) تعهد به مساعدت مقام بین المللی اعماق مطابق بند 4 ماده 153.7712) تعهد به اعمال “رهیافت (اصل) اقدامات... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، آزادی، حقوقی، دموکراسی، سیاست، پارادایم

سلطه عقلانیت تعریف نظری و عملیاتی شود در این حالت، آزادی نیز به عنوان محصول فعالیت پتانسیل خلاقانه انسان، ابزاری خواهد بود در خدمت کارکرد نظام اجتماعی سرمایهداری که مروج لیبرال... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدرنیته، حقوق، -، انتقادی، پسااستعماری، جنایی

ه پستمدرنیسم تجسم آن است چرخه بیمصرف و انگلوار آموزشی در “علوم انسانی” در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و شرق اروپا، یک قرن است که ادامه دارد غربزدگانِ آگاه و ناآگاه ما بر سفره... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

-، جنایی، سیاست، مدرنیته، حقوق، فلسفی

داده ها و مدل های غربی سیاست جنایی بزند؟ آیا عناصر عینی و معرفتی حقوق مدرن توانسته اند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنت گراییِ حقوقی، بر عناصر عینی و معرفتیِ دکترین های سیاست جنایی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصلحت، فقه، حقوق، عمومی،، -، امنیت

فلسفه تشریع امر به معروف میفرمایند: “والأمر بالمعروف مصلحهٌ للعامه”471 مصلحت، مفهومی گسترده و فراگیر است که با عناوین گوناگونی از قبیل عدم مفسده، ضرورت، منفعت، حقیقت، حسن و قبح... متن کامل

By مدیر سایت, ago