دارآباد، خیابان، مسجد، کوه، تجریش، بیمارستان

ی باشد.3-5-6-1 اماکن شاخص محله تجریش : بازار تجریش : این بازار قدیمی از نظر معماری، فرم و ساختار بنا، ویژگی منحصر به فردی ندارد اما از نظر تاریخی به ویژه قرار گرفتن در مجموعه ای از فروشگاه... متن کامل