دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکیل، تعهدات، اخلاقی، وکالت، دادگاه، قراردادی

تواند انتقال آن عین را خواستار شود و انتقال با حکم دادگاه صورت می گیرد. و اگر نیاز به سند رسمی باشد نماینده ی دادگاه سند را به جای متعهد امضاء می کند. به عنوان مثال اگر در عقد وکالت،... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

1.ماده 130 ق.آ.د.م : « هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام... متن کامل

By 92, ago