دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

کارلوس:، گومز:، شاه، پدر، عشق، امپراطوری

ر کنید و در مسابقات ورزشی شرکت جویید. زیر هر پنجره ای که خواستید آواز بخوانید. شما شنل هایی از ابریشم بر تن دارید و پرهایی که آن را روی کلاهتان می گذارید…حال چون کودکانی که از اسباب... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

گومز:، دونا، سول، کارلوس:، شاه، مخفیگاه

نمی خواهی؟ چه مرحمت باشکوهی! بسیار بخشنده ای ای سردار، شکنجه یک قلب یا بریدن یک سر اضافی؟جای سپاس بسیار دارد.دون کارلوس: انتخاب کن. دونا سول یا شخص خائن. من یکی را می خواهم.دون روی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شاه، گومز:، کارلوس:، دوک، دون، گومز

خود را برق بیندازید و به هیچ وجه تعلل نکنید.دونا سول: سرورم! گناه از من است نه او. لطفا به جای او بر من ضربت زنید…ارنانی: دونا سول سخن مگو. لحظه بزرگی است: این زمان متعلق به من بوده و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

گومز:، ارنانی، عشق، سول:، مهمان، عاشق

ی اصیل است دل به چاپلوسی های مزورانه یک عاشق نمی بازد.دونا سول: این بسیار خوب است . در مورد خون پاک رگ های من هم به درستی اشاره کردید…به زودی چیزهای تازه ای خواهیم دید.دون روی گومز : ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

(دون کارلوس، دون سانچو سانچز دو زینگا، ماتیاس سنتریون و دون ریکاردو دو روکساس ، هر چهار تن روی صحنه می آیند؛ دون کارلوس در راس آنها قرار گرفته است. کلاه هایشان را پایین کشیده اند و... متن کامل

By 92, ago