دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، اخلاقی، ایمان، باورنده، اخلاق، ارادی

برای نمونه، ادراک حسی به همان میزان ارادی به چشم نمی آید که فراهم کردن زمینه برای یافتن قراین جدید یا تلاش برای ایجاد محیطی مناسب برای اخذ باورهای صادق ارادی می نُماید. از این رو،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، عقلانی، فضایل، گشودگی، باورهای، اخلاقی

فی بادی النظر باورهای مختلف دینی را، مثلاً درباره ی منشأ عالَم، سنجید و برخی را بنا بر قراین علمی، قوّت دلایل مابعدالطبیعی و دیدگاه های فضیلتمندانه ی افرادی در سنّت های دینی و خارج... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، اعتماد، حجیّت، تجربه‌ی، باورهای، اجتماع

چنانکه می دانیم، ادیان بزرگِ جهان در گستره ای وسیع از جغرافیا و تاریخ بشر جای دارند. سنّت های دینی حافظه ی جمعی پیروان این ادیان است و ضمن نگه داشتِ این حافظه، تجربه ی بنیان گذار و... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، دینی، عقلانیت، معرفتی، پلنتینگا، عقلانی

عقلانیتِ بیرونی851 را، که شروط نخستینِ تضمین شدگی اند و بر کارکرد درست قوای معرفتی تأکید دارند،852 برنمی آورند و از آنجا که تضمین مستلزم صدق است، این باورها، هم کاذب و هم بدین معنا،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، معرفتی، اعتماد، فضایل، باورنده، باورهای

بفهمد و نشان دهد که چرا باورهایی خاص را برگرفته و باورهای مقابل آن ها را وازده است. همچنین، او باورهای خود را مقلّدانه حفظ نکرده بلکه در خود درونی ساخته است، به گونه ای که می تواند در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، معرفتی، عقلانی، خودآیینی، باورنده، باورهای

فقدان حجیّت در زندگی انسانی را می بینیم. به نظر من، باید دوباره به حجیّت معرفتی بازگشت اما این بار در قالبی جدید».1036 مراجع اخلاقی و عقلانی حجیّت خود را از طرقی متفاوت به دست می آورند.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، باورهای، خودآیینی، دینی، آن‌ها، اخلاقی

سرشتی اجتماعی دارد، فرایند باورآوری، اکتساب، اصلاح و انتقال معرفت، به ویژه در مورد باورهای متأملانه، فرایندی جمعی است. آموزش ها و پژوهش های علمی غالباً به صورت جمعی و با همکاری... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، شجاعت، دینی، معرفتی، آن‌ها، فضیلت

دست کم، به نظرشان ترسناک می رسد.960 بر این اساس،«آنکه شجاعت عقلانی دارد کسی است که به رغم تهدید یا آسیب احتمالی و به ویژه، به رغم داوری یا باوری بدین مضمون که فعالیت مورد نظر خطرناک یا... متن کامل

By مدیر سایت, ago