دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اسقاط، ابراء، دین، مدیون، ذمه، ملکیت

2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین از بین بردن حق یا ملکیت را توسط صاحب آن در اصطلاح ، اسقاط گویند که در این صورت شخص حق تصرف خود را از بین می برد ، بدون اینکه آن را به دیگری منتقل سازد ولی در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابراء، دین، ذمه، اسقاط، حقوق، مدیون

نظریه اول چون پرداخت قهری ترکه به دین انجام می شود دیگر مجالی برای اعمال ابراء و هبه طلب باقی نمی ماند چون خود به خود وفای به عهد و سقوط تعهد به محض فوت مدیون صورت می گیرد ولی در صورت... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابراء، دین، مدیون، قبض، بخشش، حقوقی

عوض نماید عوض به صورت بخشیده مالی با انجام عملی طبیعت عقد هبه مجانی بودن و بلا عوض بودن است شرط عوض هم آن را معوض نمی سازد و این شرط جنبه اصلی ندارد و تخلف از آن موجب خیار خواهد شد.طبق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابراء، دین، مدیون، سقوط، اثبات، مدعی

اولی مشمول ماده 142 ق.آ.د.م خواهند شد. در پاسخ به سوال دوم با اذعان داشت که علت آنکه دعوای متقابل محسوب نمی شوند آن است که اولا طرح اینگونه دعاوی نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابراء، دعوای، مدیون، دین، اثبات، متفرعات

ت به ظاهر کار و اماره های گوناگون روی آورد ولی در نظامی که اعتبار شهادت و اماره در آن محدود است برای استفاده از این وسیله اماره قانونی تمهید می شود(کاتوزیان ،1390 :386). در اجرای ابراء... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، دین، ابراء، سقوط، مدیون، طلبکار

معنوی آن قصد سلب مالکیت خود و ایجاد مالکیت به دیگری است. برای هبه دین لازم است شخص دیگری بر آن تسلط مالکانه پیدا کند زیرا بخشش دین موجد انتقال طلب به مدیون است . 2-عمل حقوقی تبعی :... متن کامل

By مدیر سایت, ago