دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پوستر، ماویان، (تصویر، چاز، پوستر،، پروژه‌ی

پوستر را به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس یک انجمن موسیقی طراحی کردم. برای طراحی این پوستر، از جوانه های دانه های گیاه استفاده کردم و سعی کردم تا احساس خلق یک اثر موسیقی را منتقل کنم.... متن کامل

By مدیر سایت, ago