دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رحمت، فیض، اشرف، خداوند،، ذات، واجب

این سنخیّت، صدور معلول واحد را از علت واحد، ایجاب می کند و اگر فرض تعدد معلول شود به ناچار باید در ذات علت، حیثیات متباین وجود داشته باشد تا میان علت و هر یک از معلول ها، بتوان سنخیّت... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فیض، ذات، اسماء، حادث، غرض، خلقت

نویسد: انّ جمیع الهویّات الجسمانیّه التی فی هذا العالم سواء کانت بسائط أو مرکبات و سواء کانت صوراً أو مواداً و سواء کانت فلکیه أوعنصریه و سواء کانت نفوساً أو طبایع فهو مسبوقهً... متن کامل

By مدیر سایت, ago