دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابراء، دین، ذمه، اسقاط، حقوق، مدیون

نظریه اول چون پرداخت قهری ترکه به دین انجام می شود دیگر مجالی برای اعمال ابراء و هبه طلب باقی نمی ماند چون خود به خود وفای به عهد و سقوط تعهد به محض فوت مدیون صورت می گیرد ولی در صورت... متن کامل

By مدیر سایت, ago