دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

همانگونه که مشهود است گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت سبب موقوفی تعقیب می شود، بنابراین در صورتی که جرمی تعزیری باشد و قابل گذشت، با استناد به ماده 13 ق.آ.د.ک. نمی توان در... متن کامل

By 92, ago