دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، دین، ابراء، سقوط، مدیون، طلبکار

معنوی آن قصد سلب مالکیت خود و ایجاد مالکیت به دیگری است. برای هبه دین لازم است شخص دیگری بر آن تسلط مالکانه پیدا کند زیرا بخشش دین موجد انتقال طلب به مدیون است . 2-عمل حقوقی تبعی :... متن کامل

By مدیر سایت, ago