دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، دین، ابراء، سقوط، مدیون، طلبکار

معنوی آن قصد سلب مالکیت خود و ایجاد مالکیت به دیگری است. برای هبه دین لازم است شخص دیگری بر آن تسلط مالکانه پیدا کند زیرا بخشش دین موجد انتقال طلب به مدیون است . 2-عمل حقوقی تبعی :... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

همچنین، حسن التَل الاردنی از معروفترین نویسندگان عرب منطقه در مورد ریشه ها و علل توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی می گوید”پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر پویایی اسلام می باشد و... متن کامل

By 92, ago