دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، شجاعت، دینی، معرفتی، آن‌ها، فضیلت

دست کم، به نظرشان ترسناک می رسد.960 بر این اساس،«آنکه شجاعت عقلانی دارد کسی است که به رغم تهدید یا آسیب احتمالی و به ویژه، به رغم داوری یا باوری بدین مضمون که فعالیت مورد نظر خطرناک یا... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

توضیح مجملِ ارائه شده در بالا درباره ی گشودگی ذهنی به ملاحظات پیش گفته وفادار است. این توضیح گشودگی ذهنی را یک مفهوم اخلاقی غلیظ و فضیلتی مربوط به منش و انگیزش عقلانیِ فاعل معرفت... متن کامل

By 92, ago