دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موافقت، نفت، قرارداد، میادین، اکتشاف، تحدید

ز یکی از عناصر موافقت نامه های یکی سازی بوده وبه فراخور توافق طرفین، و ممکن است برای مدت معین یا به مدت حیات مخزن تعیین شود. موافقت نامه یکی سازی ممکن است ناظر به نفت یا گاز یا هردو... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نفت، عربستان، فروزان، ، فرزاد، بشکه

قوت خود باقی است و یکی از مؤلفه های قاعده همکاری منع بهره برداری یک جانبه است. زیرا این اقدام علاوه بر نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور مقابل با اصول فنی و کاربردی چون اصل حفظ یک پارچگی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موافقت، تحدید، نفت، جزیره، ، فلات

د حدود با چاه شماره 1 میدان نفتی البندق تلاقی می کند و به منظور حفظ یک پارچگی مخزن و جلوگیری از عبور خط مرزی از وسط میدان مذکور، بهره برداری آن به ابوظبی واگذار شده است980. میدان... متن کامل

By مدیر سایت, ago