دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، گزاره، مجموعهای، کاذب، معیاری، بلانشارد

صدقی شروط لازم و کافی صدق هر گزارهای را بیان میکند.2. بنا به نظریه انسجام صدق ، صدق هر نظریهای به انسجام آن با نظام باورها است.3. صدق یک نظام در مثال مذکور برای من به انسجام آن با... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، باورهای، میگوید، متعارض، واقعیات، واقعیاتی

میتوان آن را به این گونه تقریرکرد:1. اگر صرف انسجام باورها شرط کافی صدقشان باشد، باید هر مجموعهی منسجمی از باورها صادق باشد.2. اما هر مجموعهی منسجمی از باورها صادق نیست؛ چرا که برخی با... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، جدایی، اشکالات، باورهای، نسبیت، کاذب

ر نظریه انسجام توجیه یاد میشود، با توجه به تحلیل پویمن، پولاک و هارمان خواهیم پرداخت که با توجه به تقریرهایی که هر یک از آنها دارند، مجموعاً شش اشکال میشود. در نهایت در فصل آخر به... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، بازنمودهای، گرایان، مجموعهای، باورهای، گزاره

ه و نظیر واقعیات دیگر علمی صادق است؛ به این جهت که آن با نظامی از باورهای علمی منسجم است. آنچه سبب اشتباه شده است، این فهم غلط است که با اندک مسامحهای میتوان آن را چنین تقریر کرد که... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، براون، عقلانیت، مدعیات، رچر، (نگ.

و نه نتیجه‌ی ضروری آن. بعلاوه هرگز «بزرگراهی به سوی صدق»156 نیز نمی‌باشد (نگ. رچر 1993: 52). لیکن به نظر می‌رسد که مفهوم صدق در تفکر ما در باب موضوعات شناختی آنچنان به شکلی عمیق ریشه دارد... متن کامل

By مدیر سایت, ago