دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

توضیحات : داعی: ر.ک.ص40/س7. قزاق: ر.ک.ص6/س4. چنگیزخان: ر.ک.ص22/س20. فقیر: ر.ک.ص7/س4. نَسَب نامه: اسم مرکب، نژاد نامه، شجره نسب. (لغ) در این قسمت ، نویسنده شجره و نسب نامه محمدخان شیبانی را ذکر... متن کامل

By 92, ago